ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు-ఫీజుల వివరాలు ఉత్తర్వులు
 
G.O.Ms.No.1 Dt:1-1-1994 ప్రకారం పాఠశాలలు ఐదు శాతానికి
తగ్గకుండా లాభాలను మాత్రమే ఆశించాలి.వసూలు చేసిన ఫీజుల్లోoచి 50%
మొత్తాన్ని ఉపాధ్యాయులకు వేతనాలుగా చెల్లిoచాలి.ప్రతి ఏడాది వార్షిక
నివేదికలు,ఆడిట్ రిపోర్ట్ను ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలి.
 
G.O.Ms.No.42 Dt:30-7-2010 ప్రకారం ఫీజులను పెంచాలంటే
డిస్ట్రిక్ట్ ఫీ రేగ్యులేషన్ కమిటీ(DFRC) అనుమతి తీసుకోవాలి.
 
G.O.Ms.No.246 ప్రకారం పాఠశాలల నిర్వాహణలో సమాజాన్ని
భాగస్వామ్యం చేయాలి.సీబియస్ఈ చట్ట ప్రకారం ప్రతి పాఠశాలలో 'పేరెంట్
టీచర్ అసోసియేషన్' ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.ఈ అసోసియేషన్లో ఇద్దరు
తల్లిదండ్రులకు భాగస్వామ్యం కల్పించాలి.వీరిని సంప్రదిన్చిన తరువాతనే
ఫీజులను పెంచాలి.
 
G.O.Ms.No.91 Dt:6-8-2009 ప్రకారం వన్ టైం ఫీజుగా
అప్లికేషన్ ఫీజు రూ100,రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుగా రూ.500,రిఫన్డబుల్ కాషన్
డిపాజిట్ రూ.5000లకు మించకుండా తీసుకోవాలి.జీవోలోని
సెక్షన్ 1(c) ప్రకారం పాఠ్యపుస్తకాలు,స్టేషనరీ,
యూనిఫాంలను స్కూల్ యాజమాన్యం సూచించే చోటే కొనాలన్న ఖచ్చితమైన
నిబంధనలేమి పెట్టరాదు.వీటి అమ్మకాలకు పాఠశాలలల్లో కౌంటర్లు ఏర్పాటు
చేయరాదు.విద్యార్ధుల తల్లిదండ్రులకు నచ్చిన షాపులో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
C&DSE Proc Rc.No.780 Dt:16-5-2013
సెక్షన్ 8(1) ప్రకారం
పాఠశాలల బోర్డులపై ఇంటర్నేషనల్,ఐఐటి,ఒలంపియాడ్,కాన్సెప్ట్,ఈటెక్నో అనే తోకలేవి తగిలించరాదు.కేవలం పాఠశాల అని మాత్రమే పేర్కోనాలి.

STATE UPDATES ***

 

               RC 169 Dt.13-7-18 Three second saturdays and two Dasara holidays are working days

 RC No 3150 Dt,29-6-2018 Notional increments to Hamipatralu , with proceeding of DEO Guntur

 G 226 Payment of retirement benefits on the day of retirement - AP Gazette Notification

 Rc No 152 Dt.4-7-18 Implimentation of Biometric attendance -instructions

RC.645 dT 3-7-18 N.T.TEXTBOOKS ACKNOLDGEMENT THROUGH APP

                      Student Text Books          Teacher Text Books    

 G.O.RT.No. 1451 Dt. 3-7-18 PRC Commissioner as  Sri Ashutosh Mishra

 work adjustment deputations Guntur Dt. July 2018

 RC 5101 Dt,27-6-2018 Hold the process selecton of out sourcing staff of SSA

 Rc Spl. Dt. 27-6-2018 Cluster Resource Person (CRP) monthly Travelling allowence 600 per month

 Go.rt 140 Dt.27-6-2018 Notional increments to DSC-2008 teachers appointed after 01.07.2011 on Hamipatralu

Go.No 100 Dt.27-6-2018 Automation of pension - Payment of retirement benefits on the day of retirement without the intervention of the employee

 G.O.MS.No. 99 Dt.27-06-2018 Replacing  Service Book with 

e-Service Book Amendment to Fundamental Rules provisions

 Go No 98 Dt 26.06.2018 Revised Pay Scales 2015 – Payment of Arrears - Orders

APTels APP  Latest 1.6 version

 

 RC spl.A5  Dt 22.6.18 work Adjustment of Surplus subject teachers -  DEO Guntur

 Rc.NO 1882 Dt.22-6-2018 Work adjustment of surplus subject teachers Revised Orders

Rc.NO 1882 Dt.21-6-2018 Work adjustment of surplus subject teachers

Memo 12022 Dt.21-6-2018 Extension of General Holidays due to heat waves

RC 169 Dt.18-6-18 Declaring  general holidays 19-6-18 to21-6-18 due to heat waves

 ఉపాద్యాయుల ప్రవర్తనా నియమావళీ - గుంటూరు DEO గారి ఆదేశములు 

 RC 11 DT 13-6-2018 EXTENSION OF ALA PROGRAMME TO 3-5 CLASSES WORK BOOK TO STUDENTS

 బడి పిలుస్తుంది- విద్యా వారోత్సవాలు కార్యక్రమాల వివరాలు

 Rc.No.238,7-6-2018 Badi Pilustundi  -Vidya Varostavalu

 

రాష్ట్రంలో వడగాడ్పుల కారణంగా JUNE 19,20,21 ,తేదీలలో రాష్ట్రంలో ని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ

GO Rt:1297,Dt.18.06.2018-PRC Secretary Sri KVSKS Papa Rao

 

GO MS 140. Dt.11.8.2017 NEW DA 22.008% READY RECKNOR

Unified Service Rules Gazette

M R Rc.No.222,Dt.06.07.2017 Download                 DDO Vertification Certificate

Rc.No:42 : Calling for applications for grant of financial assistance under the Scheme of "Support for Professional Education of Children of School Teachers" for the academic year 2014-15

Rc.No.261 dated:22.06.2017 - School Level Painting and Essay Writing Competitions

G.O.Ms.No.229,Dt.23.06.2017- Issue of Income Certificate by Revenue Authorities

G.O.Ms.No.95,Dt.12.06.2017- Contractual Employment - Enhancement of Remuneration

Go 29 Dt 22-5-2017 Norms for Rationalisation of Schools

G.O.Ms.No.210,Dt.23.05.2017- Muncipal Schools - Rationalization Norms

Go Rt 1171 Dt.17-5-2017 GPF Intrst Rate 7.9% for the year 2017-18

AP Badiki Vastha - E- Office- Finger Print -USER MANUALS

G.O.Ms.No.55,Dt.02.05.2017- Departmental Tests Rules - Introducing Negative Marks

Rc.No907,Dt.02.05.2017 - Summer Vocational Classes in Model Schools

G.O.Ms.No.26,Dt.03.05.2017 - Internet Connection to Schools

G.O.Ms.No.72,Dt.04.05.2017- Online Employee Transfer System - Guidelines

Rc.No.223, Dated: 04.05.2017 - SSC Advance Supplementary - Instructions

Rc.No.49,Dt.05.05.2017 - 5 days in-service UP Level teacher training programme

Rc No 49 Dt.30-4-2017  5 days Block Level Primary Teacher Training Programme

G.O.MS.No.55 dt.02.05.17-Negative marks in Departmental tests-Pass marks-Amendment to Rule 17 and Annexure-III of Rule 20

TDS Statement Upload View - User Manual

Memo No.20021,Dt.04.04.2017 - SSC Certificate - Date of Birth Corrections - Other entries

G.O.Ms.No.64,Dt.21.04.2017 -Transfers and Postings of Employees – Guidelines / Instructions

Notification No.4542,Dt.19.04.2017 - Applications invited for the post of Sectoral & Asst.Sectoral Officers in SSA

G.O.Ms.No.64,Dt.21.04.2017 -Transfers and Postings of Employees – Guidelines / Instructions

Rc.No.4102,Dt.20.04.2017 Relieve all Tchers to join in their original places who were temporarily adjusted on work adjustment

IMPLEMENTING OF MDM IN DROUGHT EFFECTED MANDALS- GUILDELINES & VOUCHER

 RC 277 Dt.13-4-2017 " అమ్మఒడి " - ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్ధుల నమోదు కార్యక్రమం

Board of intermediate Education AP - Circualr on RC/RV March 2017 and IPASE May 2017 Exam Fee due dates.

What Next? After 10 th class and After Intermediate-A Complete career guidance 

KASTURI Bi-monthly Magazine(April) by APSSA

Biometric Atendance App Video Manual -Instructions     usermanual    video1         video2

Rc.No.145,Dt.02.03.2017- Remedial Teaching from Class I-IX from 28.03.2017

Rc.No.39,Dt.06.04.2017 - Inspire Award MANAK-Submission of Nominations

TENTATIVE CALENDAR OF RECRUITMENT'S 2017-18

Rc.No.298,Dt:07.04.2017-Payment of salaries to upgraded Lps and PETs-Authorization

GO MS.NO. 16 Dt.3.2.2017  D.A (3.144%) Enhanced from 15.196% to 18.34% w.e.f 1 jan 2016 copy&recknor

G.O.Ms.No.10,Dt.30.01.2017-Service Rules for the Post of MEOs

G.O.Ms.No.11,Dt.30.01.2017-Service Rules for the Post of MEOs

Rc.No.12,Dated:02-02-2017 - 3Rs Remediation Programme in Primary Schools

Rc.No.882,Dt:-18-02-17 - Up gradation of LPs & PETs as SAs - Instructions

KASTURI-BI MONTHLY MAGAZINE JAN 17 BY SSA

NATIONAL PENSION SYSTEM (CPS) -Stoppage of deductions of the last three (03) months

SGT's also eligible for SA promotions on par with pandits as per GO 12---APAT Orders.

Rc.No.100,Dt.13.02.2017 - BADIKOSTA - Guidelines

Guidelines of Teacher Grant under SSA

GO MS.NO. 16 Dt.3.2.2017  D.A (3.144%) Enhanced from 15.196% to 18.34% w.e.f 1 jan 2016 copy&recknor

G.O.Ms.No.10,Dt.30.01.2017-Service Rules for the Post of MEOs

G.O.Ms.No.11,Dt.30.01.2017-Service Rules for the Post of MEOs

Rc.No.12,Dated:02-02-2017 - 3Rs Remediation Programme in Primary Schools

Audio CDs For Creating English Language Environment In Classrooms Developed By SCERT - I to VII

  Ist Class   IInd    IIIrd  IVth  Vth  VIth   VIIth

Rc.No.9,Dated:25-01-2017-In Service Teacher Training for all types of School Assistants

Rc No.3 Dt.27.01.17-Guidelines for 5% external validation

  Rc.No.907, Dated: 24-01-2017 - Vocationalisation of Secondary and Higher Secondray Education -    Proceedings        Guidelines

Rc.No.01, Dated: 20-01-2017-National Award to Teachers-Guidelines

G.O.MS.No.13 Dated: 24-01-2017 - Employees Group Insurance Scheme - Communication of Tables of Benefits for Savings Fund 

GO RT 459 Dt 22-11-2016 Medical Reimbursement Extension From 1-10-2016 to 31-3-2017

GO. Ms 68 & 74 APIMA Rules 1972- Recommendations for revision Accepted on medical reimbursment 

Rc.No.47,Dt.08.12.2016-State Teams-Updation of BioMetric,MDM Attendance,UDISE

Rc No.882 dt.12.12.16 - Upgradation of PET and Language pandit Posts as School Assistants in Government and ZP High Schools

Rc.No.4102 Estt-ll1/2015 Date:  13/12/2016 Teachers working under various managements

No. 36033/1/2013-Estt. (Ees.) OBC Cremilayor  was subsequently raised to Rs. 4.5 lakh in 2008 and Rs. 6 lakh in 2013.

G.O.Ms.No.214,Dt.04.11.2016- Form of Application for the Final Payment of General Provident Fund Balane

AP Go.396 APPSC Recruitments Upper Age Relaxation of limit from 34 to 42 years 

Rc 100 Dt.26-9-2016 weekly Three Eggs in MDM from 1-10-2016

1091.TRC.1.2016 Payment of salaries to the DEOs pool teachers 

GO MS NO.172 Dt.27.8.2016 DA -3.144% Enhanced from 12.052 to 15.196%wef 1JULY_2015 GO copy& DA recknor

LTC APLICATION * MODEL PROCCEDING & INFORMATION

Child care leave clarification &model application ,Proceeding

Higher class allowance to Language pandits in high schools

GOMsNo.40 Dt.25.7.2016 State and Subordinate Services 33. 13 - reservation for Women

GO.68 dt.25.05.2011 RE join in service after voluntory retirment

SWACHH VIDDYALAYA PURASKAR 2016

G.O.Ms.No.520 Dt:01-07-2013. PROTOCOL - Government Orders

GO:144 DT 2.8.16 Upgradation of LPS Grade -II and PETs 

G.O.Ms.No.80, Fin  Dept, Dt.02.03.2009 LPS PETs upgradation.

RC249/2014  PA to MLA/ MLC /MP/ prohibition

CRPS as enumaretotor for sadikara survay by collector.

Rc.No.Spl,Dt.21.07.2016 - Open School Intermediate Course is equivalent to the Regular Intermediate course

>GO. Ms 74 APIMA Rules 1972- Recommendations for revision Accepted & go ms 68 28-3-2011 prc recomandations on medical reimbursement

HEART DESEASE-HALF PAY LEAVE DRAWEL OF FULL PAY MEO NLR PROCEEDING

>GO 449 28-10-1976 6months hpl for heart deseses

>G.O.Ms.No. 155, Dated: 04/05/2010 - LEAVE RULES - (A.P. Leave Rules, 1933, Hyd Civil Services Rules) – Amendment – Enhancement of limits of ex-gratia allowance to Govtemployees on extraordinary leave for treatment for Tuberculosis/Leprosy/Cancer/Mental illness /Heart diseases&Renal (Kidney)Failure

RC 443 Dt. 23-7–2016 modifications to the H.S Time table

 GO MS NO.56,Dt.23.07.2016- Providing BIcycles to all the girl students

SMC ELECTION SHEDULE Lr Rc. 332O AP SAA Dt 16 07 2016

SMC ELECTIONS COLLECTOR NOTE

DSC2014 Salarys 

Go 30 Dt.1-7-2016 LOANS AND ADVANCES – House Building Advance

RC 73 Dt.1-7-2016 New Instructions on Teacher data base

Child Welfare and Rajiv Gandhi Manava Seva Awards

 RC1033, Dt.3-6-2016 SCHOOL MISSION STATEMENT

G.O.Ms.No.132 Dated. 06.07.2016 Sanction of Child Care Leave for two months to the women employees

Rc.158 DT.4.6.2016 selection of MACs revised instructions

Rc.No.45,Dt.06.07.2016 - Presidential Award -Sanskrit School Teachers - Instructions

Rc.158 Dt..30.5.2016 selection of Mandal Acdemic Coordinator instruction

G.O.Ms.No.40,Dt.07.06.2016 -Guidelines  for admissions into Model Schools

Rc.No.4102,Dt.28.05.2016 - Rationalization- Expanding of Committee - Meeting on 04.06.2016

Rc.No.1707,Dt.14.06.2016 - Re engaging of the Services of Part time instructors in SSA

Rc.158-A-I-2016 dt 9.6.2016 Mandal Academic Performance Coordinator revised shedule

Rc.No.19/SSA/A3/2016  Dt.06.06.2016 Teleconference Programme on 1.06.2016 on Phade Bharat and Bhade Bharat (PBBB)/Readiness

DSC 2014 - OATH OF COMMITMENT PROGRAMME ON 01.06.2016- DISTRICT WISE REGISTRATION COMMITTIES

Rc.No.1928,Dt.27.05.2016 - Grade Wise Photos of Teachers on School Notice Board

INSTRUCTIONS_TO_THE_DSC 2014 CANDIDATES.

G.O.Ms.No.30,Dt.18.05.2016 - Free And Compulsory Education, Amendment

 

 GO.62 DT 16-4-2016 Schedule for submission of Bills to Treasuries, payment of Bills 

GO 27 Dt.30-4-2016 SSC Public Examinations, March 2016 – Enhancement of contingency charges.

G.O147,DT26 04 2016,EHS&medical reimbursment extend up to 30sep2016

GO MS NO 45 DT 19-02-2014 Employees of local bodies who were appointed through APPSC/DSC in Govt. Service Pay Protection

 

* RC 138 Teachers Dress Code Phone use instructions in Schools

GO RT 566Dt.10.3.16. Ban imposed on all promotions, appointments, transfers. 

GO.39 PENSIONERS DEATH RELIEF ENHANCED TO Rs15000 

Rc 675 Celebration of Annual Day in All PS, UP Schools

Rc.No.19 LENOVA LTABS TO HS

VindamNerchukundam Radio Prgrme shedule2015-16

Rc.No.1519/APSSA/Toilet Maintenance/2015   Dt.19.02.2016

> GO.137 M&H Dt.23-2-1984 Sanction of Special Casual Leave to Blood Donors

>AP_GO3643_dt_9.12.15General&Optional_Holidays_in 2016
>AP GO.3644 dt.9.12.15 Holidays under negotiable instrument act 1881 for the year 2016

RC 693.Dt:19.11.15.30 Day Certificate Course in English for Primary Tchers@RIES banglore

>LATEST FINANCE DEPT GOS

>Senior most HM in the mandal will be FAC MEO related information copys

>Rc.No.4584/B1/2015 Dated: 31-10-2015 Establishment of Model schools and Positiveconsolidation – Instructions and Transfer

Rc.746/SSA/C8/A6/12 dt.25.07.2015 Smc account mantanance guidelines

RC.746/SSA/C8/2012 Dt.08.07.2015  SMC accounts mantanance guidelines

Rc.82 may 2015 Re opening on 15.06.2015 & Rc.180   MRC TO SCHOOL BOOKS TRANSPORT

PRATIBHA AWARDS GUIDELINES-GO-19

RC.710 Encashment Half pay leave to MP/ZP.

RJD instructions to all HMS.

Rc.36 dt 7-2-2015 school timings change

Permission for engaging 1252 Acadamic instructorsin Muncipolities/muncipal corporations for 3 months period

G.O.6 Dt.23/01/15 ysr study circle name change as NTR VIDHYONNATHI.

GO.26,Once Issued Community,Nativity,Date of Birth Certificate is Treated as Permanent Certificate and Guidelines.

Rc.438 DEOs can issue Passport NOC to SGTs,SAs
Passport NOC Application Form for Govt Employs.

Election duties ELs Lr.No.12462 and Memo No.20214

Go.1077remuneration_rates_for election dutys.

APGazette Act.4 Amendmnt--Enhancemnt of ReitrmntAge to 60Yrs

GO.63 Enhancement of Retirement Age to 60 Yrs for AP Employs

GO.342 Dt.30-08-1977 SC-ST TEACHERS study leave

Sinic Welfare Fund Go.  

G.O.NO-151 Dt.28.10.2011

<RC.2458relieve d Tchers deputed_for_nonEdn.work

 >G.O5691 Dt Dec13 Annual Calender for APPSC Exams

 >High Court orders on  610 G.O 

>Rc.314 FAC for the Post of MEO

  STU Nlr representation to DEO NLR on 10 june 2015

BADIBASA means Night Halt in School.

Memo.No.11738, dt.09.01.2015

Sinic Welfare Fund Go.  CIRCULAR ON QP&TC RATES-2014-15

Rc_181 BADI BASA in Schools Time Table & Schedule.Sinic Welfare Fund Go.  

AP Govt G.Os       T.G Govt G.Os     United AP G.Os upto 1.6.2014

 Imp G.OS List        LeaveRules-Telugu

GOVT. OF AP ALL GOs
AP STATE FINANCE DEPARTMENT ALL GOs
AP STATE AND SUBORDINATE SERVICE RULES 1996
AP SECRETARIAT SUBORDINATE SERVICE RULES
AP SECRETARIAT SERVICE RULES
AP LAST GRADE SERVICE RULES
AP CIVIL SERVICES (CONDUCT) RULES 1964
GO Ms.No.528, DT.1908.2008 CONDUCT RULES ANNUXURE
GO.Ms.No.680, DT.01.11.2008 CONDUCT RULES ANNEXURE 2
INSTRUCTIONS ON MAINTEINANCE OF PERSONAL FILES
AP CIVIL SERVICES (DISCIPLINARY PROCEEDINGS TRIBUNAL) ACT 
AP CIVIL SERVICES (CCA) RULES 1991
AP CIVIL SERVICES (CCA) RULES 1991 - APPENDIX-II
INSTRUCTIONS ON GENERAL OFFICE PROCEDURE - 8
AP MINISTERIAL SERVICE RULES1998
APPSC REGULATIONS AND RULES OF PROCEDURE 
HAND BOOK ON INSTRUCTIONS ON OBSERVANCE OF COURTESIES IN DEALING WITH MEMBERS OF PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURE
INSTRUCTIONS ON APPOINTMENT OF SON/DAUGHTER/SPOUSE OF GOVT.SERVANTS WHO DIE IN HARNESS WHILE IN SERVICE/RETIRE IN MEDICAL GROUNDS

MEO JOB CHART - Procs.Rc.No.1998/C2-1/96,dt.16-08-1996 of C&DSE

UPPER AGE LIMITENHANCEDFROM34to40 Years G.OMsNo295dt:23-09-2014 released -Download

 GO.145 Dt.15-6-2004 If promotion once rejected then that Teacher should attend next Counselling with 1year gap 

 GO.137 M&H Dt.23-2-1984 Sanction of Special Casual Leave to Blood Donors 

 RVM Trainings-Preservation of ELs RC.52 MAY-2010 

 RVM Trainings-Preservation of ELs RC.190 MAY2011 

 RVM Trainings-Preservation of ELs RC.142 MAY2012 

 RMSA Trainings-Preservation of ELs RC.212 RMSA-MAY2011 

 GO.342 Dt.30-8-1977 On Duty Facility to SC&ST Teachers to undergo Eligible Course for Promotion 

 GO.449,Dt.15-9-2009 If SC/ST Women candidate is not available to fill up the Roster point Earmarked to them,the vacancy shall be filled up with male SC/ST candidates 

 GO.43 Dt.20-3-2009 Remuneration of Rates to the Personnel Drafted for conduct of SSC Public Exams 

 GO.14 Dt.17-4-10 Remuneration of Rates to the Personnel Drafted for conduct Spot Valuation work of SSC Public Exams 

 GO.52 Dt:1-4-11 45 Days Spl.Leave for Hysterectomy operation 

 GO.126 Dt.18-10-2005 Apprentice Teachers are eligible to avail Maternity Leave 

 GO.152 Dt.4-5-2010 Enhancement of Maternity Leave from 120 days to 180 days 

 GO.84 Dt.17-9-12 HSHMs&MEOs have Competent Authority to grant Maternity Leave upto 180 Days for Lady Teachers 

 GO.231 Dt.16-9-2005 Paternity Leave of 15 days on Full Pay to Male Govt Employees 

 Memo.20129 Dt.21-07-2010 Paternity Leave can be availed either before 15days(or)within a period of 6months from the dt of Delivery 

 RC.4006 Dt.18-12-2002 Leaves to Apprentice Teachers during the Apprentice Period 

 GO.102 M&H Dt.19-2-1981 Grant of Spl.CL to Govt Employees 

 GO.35 Dt:16-1-1981 About EARNED LEAVES 

 GO.591 Dt.20-10-11 APPSC Dept Tests Results Published in its website would be considered as Authentic 

                    

 
PRC-2010 G.O.Ms.No. 52 & Other PRC Related G.O.s
Andhra Pradesh State Govt. released G.O.Ms.No. 52 on 25/02/2010 to implement Revised Pay Scales under Pay Revision Commssion (PRC) - 2010.
Andhra Pradesh Revised Scales of Pay Rules, 2010  shall be deemed to have come into force on the 1st July, 2008.These rules shall apply to all the Government employees whether temporary, regular or permanent appointed before 1st July, 2008.
The Revised Pay Scales will be implemented notionally from 01.07.2008 with monetary benefit from 01.02.2010. The arrears for the month of February, 2010 will be credited into the GPF accounts of the employeesThe benefit of the Revised Pay Scales 2010 will be paid in cash for the salary of March, 2010 payable in April, 2010

The Revised Master scale in RPS-2010:
6700-200-7300-220-7960-240-8680-260-9460-280-10300-300-11200-330-12190-360-13270-390-
14440-420-15700-450-17050-490-18520-530-20110-570-21820-610-23650-650-25600-700-27700-
750-29950-800-32350-850-34900-900-37600-970-40510-1040-43630-1110-46960-1200-51760-1300-55660(80)
 1. G.O. Ms.No. 52(Detailed), Dated: 25/02/2010 Download (517 Pages)

 2. G.O. Ms.No. 52(Simplified), Dated: 25/02/2010 Download (13 Pages)

 3. Form for exercising option under Revised Scale of Pay Rules Download (1 Page)

 4. G.O.Ms.No. 63, Dated: 09/03/2010 - Dearness Allowance(DA) - Download

 5. G.O.Ms.No. 64, Dated: 09/03/2010 - House Rent Allowance(HRA) - Download

 6. G.O.Ms.No. 65, Dated: 09/03/2010 - City Compensatory Allowance(CCA) - Download

 7. Cir.Memo.No.1040/48/A1/PC.I/2010,Dated:10-03-2010 - Allowing H.R.A. to the Employees working around 8 kms periphery of a Qualified City/Town-Instructions - Download

 8. Memo. No. 33327-A/549/A1/PC-I/2009, Dated: 13.3.2010 - Procedural Instructions for fixation of pay of employees and Audit of Claims – Instructions  -Circular - Download

 9. G.O.Ms.No. 93, Dated: 03/04/2010 - Automatic Advancement Scheme(AAS) - Download

 10.  G.O.Ms.No. 99, Dated: 06/04/2010 - ALLOWANCES - AP Civil Services (Travelling Allowance) Rules -Download

 11. G.O.Ms.No.100, Dated: 06/04/2010 - Enhancement of Minimum Pension –Sanction of Dearness Relief and Medical Allowance to Pensioners& Family pensioners and other benefits - Download

 12. G.O.Ms.No.101, Dated: 06/04/2010 – Emoluments for calculation of retirement Gratuity & Enhancement of maximum limit of Retirement Gratuity from Rs.3,50,000/- to Rs.7,00,000/- - Download

 13. G.O.Ms.No.102, Dated: 06/04/2010 - Death Relief - Relief in case of death of pensioners in receipt of service pension  – Raised to a minimum of Rs.10, 000/- - Download

 14. G.O.Ms.No.103, Dated: 06/04/2010 - ALLOWANCES - AP Manual of Special Pays and Allowances - Risk Allowance - Download

 15. G.O.Ms.No.107, Dated: 07/04/2010 - CONVEYANCE CHARGES - AP Civil Services (Travelling
  Allowance) Rules - Download

 16. G.O.Ms.No.108, Dated: 07/04/2010-ALLOWANCES -AP Manual of Special Pays and Allowances - Conveyance Allowance to the Blind and Physically Handicapped employees - Download

 17. G.O.Ms.No.118, Dated: 07/04/2010 - ALLOWANCES - AP Manual of Special Pay & Allowances - HM Allowance - Download

 18. G.O.Ms.No.119, Dated: 07/04/2010 - ALLOWANCES - A.P. Manual of Special Pays and Allowances – Revised rates of Clerical Allowance, N.G.G.Os. Clinical Allowance, Rural Allowance, Night Duty Allowance and Theatre Allowance - Download

 19. G.O.Ms.No. 128, Dated: 17/04/2010 - ALLOWANCES - Andhra Pradesh Civil Services (Travelling Allowance) Rules - Transfer Travelling Allowance - Download

 20. G.O.Ms.No. 129, Dated: 17/04/2010 - ALLOWANCES - Andhra Pradesh Civil Services (Travelling Allowance) Rules - Travelling Allowance on Tour - Download

 21. G.O.Ms.No. 151, Dated: 04/05/2010 - ALLOWANCES - Andhra Pradesh Civil Services (Travelling Allowance) Rules – Leave Travel Concession - Recommendations of the Ninth Pay Revision Commission - Download

 22. G.O.Ms.No. 152, Dated: 04/05/2010 - LEAVE RULES - Maternity Leave to Married Women Government Servants - Enhancement from 120 days to 180 days - Download

 23. G.O.Ms.No. 153, Dated: 04/05/2010 - Leaves – Enhancement of sanction of Earned Leave at a time from 120 days to 180 days in respect of State Government Employee - Download

 24. G.O.Ms.No. 154, Dated: 04/05/2010 - LEAVE RULES - Encashment of Leave on Half Pay at the time of retirement of Govt. Employees - Download

 25. G.O.Ms.No. 155, Dated: 04/05/2010 - LEAVE RULES - (A.P. Leave Rules, 1933, Hyd Civil Services Rules) – Amendment – Enhancement of limits of ex-gratia allowance to Govtemployees on extraordinary leave for treatment for Tuberculosis/Leprosy/Cancer/Mental illness /Heart diseases&Renal (Kidney)Failure - Download

 

                      GOVERNMENT ORDER - (PRC GO's 2005)

Uni.GO255

 

Univ.GO255,Sch.II

 

GONo258SuperAll

 

GNo259typStenospl.pay

 

GONo260KitMain

 

GONo261Addl.HRA

 

GO511SplUni

 

Pen.Memo.10393

 

GONo277MachAll

 

GONo278Attn.Dri

 

GONo279Driv.Spl.Pay

 

GONo280Driv.Holidays

 

GONo283TTA

 

GONo284Lep.All

 

GO338 Ammen.to248

 

GO336TourTA

 

Pen.Memo.10393

 

State Level Public Enterprises(PRC)

 

Index

GO 2132005ScalesAnn21365DA GO214CCA GO215Instructions PRC2005HRA,GO230G.O.Ms.No.231G.O.Ms.No.232Full.Time.GO238HRA,RentQrts.GO239AAS GO241Copy of PenGO248AnnIPenGO248PenGO248AnnIIPenGO249PenGO250

GONo262Trv.AirGONo263Uni.AllGONo264Spl.PaysGONo265Slau.HouseAllGONo266Off.Main.AllGONo267FTAGONo268Cler.,rural,NGGOGONo269Conv.ChGONo270RiskAllGONo271RationAllGONo272ESIAllGONo273SubJailAllGONo274DirtyAllGONo275Bld.Bnk.AllGONo276PHConGO5

Year: 2009  
  GO.Ms.15.2009
Rules – General Rules relating to regulation of promotions and transfers of the categories of Headmasters Gr.II Gazetted, School Assistants and SGTs and their equivalent categories in the A.P. School Educational Service Rules and A.P. School Educational Subordinate Service Rules working in the Government Schools and ZPP and MPP Schools in the State – Orders - Issued....
  GO.Ms.16.2009
School Education Department – Promotions and consequent Transfers to the category of Headmasters Gr.II Gazetted in Government High Schools for 2009 – Permission accorded – Orders – Issued....
  GO.Ms.17.2009
School Education Department – Promotions and consequent Transfers to the category of Headmasters Gr.II Gazetted in Zilla Praja Parishad High Schools for 2009 – Permission accorded – Orders – Issued....
  GO.Ms.18.2009
School Education Department – Promotions and consequent Transfers of the categories of Teachers working in Government / ZPP/ MPP Schools for 2009 – Permission accorded – Orders – Issued....
  GO.Ms.9.2009
Andhra Pradesh School Educational Service Rules for the posts of Head Masters Grade-II Gazetted in Government Schools in Andhra Pradesh – Adhoc Rules– Issued...
  GO.Ms.10.2009
Andhra Pradesh School Educational Service Rules for the posts of Head Masters Grade-II (Gazetted) in Zilla Praja Parishad Schools in Andhra Pradesh – Adhoc Rules– Issued...
  GO.Ms.11.2009
Andhra Pradesh School Educational Subordinate Service Rules for the posts of teachers in Government Schools in Andhra Pradesh - Adhoc Rules – Orders - Issued...
  GO.Ms.12.2009
Andhra Pradesh School Educational Subordinate Service Rules for the posts of teachers in Mandal Prajaparishad and Zilla Prajaparishad Schools in Andhra Pradesh - Adhoc Rules –– Orders - Issued...
Year: 2008  
  GO.Ms.182.2008
The Andhra Pradesh School Educational Subordinate Service Rules – Part –I – Categorization of posts – Qualifications for recruitment/Promotions – Adhoc Rules– Issued...
  GO.Ms.183.2008
The Andhra Pradesh School Educational Subordinate Service Rules – Part – II –Categorization of posts – Qualifications for Recruitment/promotions –Adhoc Rules– Issued....
  GO.Notifications.2008.2008
DSC-2008 - VACANCIES AND NOTIFICATION...
  GO.Ms.161.2008
The Andhra Pradesh Direct Recruitment of Teachers (Scheme of Selection) Rules, 2008 – Orders – Issued....
  GO.Ms.162.2008
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT – Public Services – Direct Recruitment for posts of Teachers by DSC-2008 – Orders issued vide G.O.Ms.No.159, Education (Ser.VI) Department dt:05.12.2008 – Errata – Issued....
  GO.Ms.159.2008
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT – Public Services – Direct Recruitment for posts of Teachers by DSC-2008 – Permission accorded to notify the vacancies – Orders issued....
  GO.Ms.88.2008
SCHOOL EDUCATION – The Andhra Pradesh Educational Institutions (Establishment, Recognition, Administration and control of Schools under private managements) Rules, 1993 – Amendment - Orders – Issued....
  GO.Ms.87.2008
Public Services – Six Point Formula – Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local cadres and Regulation of Direct Recruitment ) Order, 1975 (The Presidential Order, 1975) – Review of appointments by Direct recruitment in Anantapur District through DSC 2000 - Repatriation of Teachers who were appointed in violation of the reservation for locals under the Presidential Order 1975, to their respective local cadres – Orders – Issued....
  GO.Ms.81.2008
School Education – Teachers Recruitment – Stipend to be paid during the period of Apprenticeship - Enhancement of remuneration for Apprentice Teachers – Orders – Issued....
  GO.Ms.76.2008
School Education Department – Introduction of English Medium with CBSE Syllabus in a Parallel Section from VI Class in 6500 identified High Schools in the Government Sector (Govt./ZP/Municipal) in the State that are also Proposed for Strengthening under the SUCCESS Project – Orders – Issued...
   
  GO.Memo.5766.2008
P.S. – Review of appointments by Direct recruitments through DSCs 1994 to 1998 - Repatriation of Teachers who were appointed in violation of the reservation for locals under the Presidential Order 1975, to their respective local cadres – Instructions to relieve the repatriated teachers on 23.04.2008 – Further instructions – Issued....
  GO.Ms.58.2008
School Education Department – Repatriation of the teachers working on deputation to their parent department and return from leave – Posting Orders to the teachers on return from leave - Modified Orders – Issued....
  GO.Ms.38.2008
School Education Department – Repatriation of the teachers working on deputation to their parent department – Posting Orders - Further Instructions – Issued....
  GO.Ms.20.2008
Pandit Training Colleges – Conduct of LPCET-2007 and counseling for admission into Language Pandit Training Course in Govt./Private Pandit Training Colleges – Amendment to G.O.Ms.No.97, Education (SE-Trg-1) Department, dt.5-12-2006 substituting the words “Permanent Committee” with the words “Admission and Fee Regulatory Committee” – Issued. ...
   
  GO.Ms.16.2008
Review of appointments by Direct recruitments through DSCs 1994 to 1998 - Repatriation of Teachers who were appointed in violation of the reservation for locals under the Presidential Order 1975, to their respective local cadres...
  GO.Ms.5.2008
S.E - Abolition of VII Class Common Examination and Replace it with annual examination as conducted for VIII and IX Classes – Orders – Issued....
Year: 2007  
  GO.Ms.160.2007
610-DSC-98-Kurnool Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.161.2007
610-DSC-94-Mahabubnagar Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.162.2007
610-DSC-98-Mahabubnagar Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.163.2007
610-DSC-94-Medak Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.164.2007
610-DSC-95-Medak Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.165.2007
610-DSC-96-Medak Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.166.2007
610-DSC-98-Medak Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.167.2007
610-DSC-94-Nalgonda Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.168.2007
610-DSC-96-Nalgonda Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.169.2007
610-DSC-97-Nalgonda Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.170.2007
610-DSC-98-Nalgonda Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.171.2007
610-DSC-94-Nellore Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.172.2007
610-DSC-95-Nellore Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.173.2007
610-DSC-96-Nellore Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.174.2007
610-DSC-97-Nellore Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.175.2007
610-DSC-98-Nellore Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.176.2007
610-DSC-94-Nizamabad Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.177.2007
610-DSC-96-Nizamabad Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.178.2007
610-DSC-97-Nizamabad Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.179.2007
610-DSC-98-Nizamabad Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.180.2007
610-DSC-94-Prakasam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.181.2007
610-DSC-96-Prakasam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.182.2007
610-DSC-98-Prakasam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.183.2007
610 - DSC -94 -R.R. Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.184.2007
610 - DSC -96 -R.R. Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.185.2007
610-DSC-98-R.R. Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.186.2007
610-DSC-94-Srikakulam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.187.2007
610-DSC-96-Srikakulam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.1880.2007
GO.Ms.No188 - 610-DSC-98-Srikakulam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.1890.2007
GO Ms.No.189 - 610-DSC-94-Vizianagaram Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.1920.2007
GO.Ms No.192 - 610-DSC-98-Vizianagaram Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.193.2007
610-DSC-94-Visakhapatnam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.194.2007
610-Repatriations of teachers - Visakhapatnam - DSC-1996...
  GO.Ms.195.2007
610-DSC-97-Visakhapatnam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.196.2007
610-DSC-98-Visakhapatnam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.197.2007
610-DSC-94-Warangal Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.198.2007
610-DSC-96-Warangal Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.199.2007
610-DSC-98-Warangal Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.1900.2007
GO Ms.No.190 - 610-DSC-96-Vizianagaram Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.1910.2007
GO Ms.No.191 - 610-DSC-97-Vizianagaram Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.2010.2007
GO Ms.No.201 - 610-DSC-98-West Godavari Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.200.2007
610-DSC-96-West Godavari Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.119.2007
610-DSC-94-Adilabad Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.120.2007
610 - DSC-1996 - Adilabad Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.121.2007
610-DSC-1998-Adilabad Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.122.2007
610-DSC-1994-Anantapur Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.123.2007
610-DSC-1995-Anantapur Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.124.2007
610-DSC-1996-Anantapur Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.125.2007
610-DSC-1997-Anantapur Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.126.2007
610-DSC-1998-Anantapur Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.127.2007
610-DSC-1994-Chittoor Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.128.2007
610-DSC-1995-Chittoor Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.129.2007
610-DSC-1996-Chittoor Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.130.2007
610-DSC-1997-Chittoor Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.131.2007
610-DSC-1998-Chittoor Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.132.2007
610-DSC-1994-East Godavari Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.133.2007
610-DSC-1995-East Godavari Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.134.2007
610-DSC-1996-East Godavari Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.135.2007
610-DSC-1998-East Godavari Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.136.2007
610-DSC-1994-Guntur Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.137.2007
610-DSC-1996-Guntur Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.138.2007
610-DSC-1998-Guntur Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.139.2007
610-DSC-1994-Hyderabad Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.140.2007
610-DSC-1996-Hyderabad Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.1410.2007
G.O.No.141 - 610-DSC-1997-Hyderabad Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.142.2007
610-DSC-1998-Hyderabad Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.143.2007
610-DSC-1996-Kadapa Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.144.2007
610-DSC-1998-Kadapa Dist. - Repatriation of teachers...
  GO.Ms.145.2007
610-DSC-94-Karimnagar Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.146.2007
610-DSC-96-Karimnagar Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.147.2007
610-DSC-98-Karimnagar Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.148.2007
610-DSC-94-Krishna Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.149.2007
610-DSC-95-Krishna Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.150.2007
610-DSC-96-Krishna Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.151.2007
610-DSC-97-Krishna Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.152.2007
610-DSC-98-Krishna Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.153.2007
610-DSC-94-Khammam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.154.2007
610-DSC-96-Khammam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.155.2007
610-DSC-97-Khammam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.156.2007
610-DSC-98-Khammam Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.157.2007
610-DSC-94-Kurnool Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.158.2007
610-DSC-96-Kurnool Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.159.2007
610-DSC-97-Kurnool Dist. - Repatriation of Teachers...
  GO.Ms.113.2007
School Education – Transfer of spouses of Secretariat employees who are working as Teachers in various districts to Hyderabad District – Orders issued in G.O.Ms.No.112, School Edu.(Ser.V) Department, dated 03.12.2007 - Kept in abeyance – Orders - Issued....
  GO.Ms.112.2007
School Education – Transfer of spouses of Secretariat employees who are working as Teachers in various districts to Hyderabad District – Orders – Issued....
  GO.Ms.95.2007
Public Services – Six Point Formula – Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local cadres and Regulation of Direct Recruitment ) Order, 1975 (Presidential Order) – Review of appointments by Direct recruitment - Repatriation of Teachers who were appointed in violation of the reservation for locals under the Presidential Order, 1975, to their respective local cadres – Amendment - Orders – Issued....
  GO.Ms.73.2007
610 GO Repatriation to their native district...
  GO.Ms.43.2007
Public Services – Six Point Formula – Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975 (Presidential Order) – Repatriation of Non-Local Teachers to their respective Local Cadres – Orders – Issued....
  GO.Statement.11.2007
G.O.MS.NO.43, DATED.30/06/2007, ANNEXURE-1...
  GO.Statement.22.2007
G.O.MS.NO.43, DATED.30/06/2007. ANNEXURE 2...
  GO.Rt.383.2007
School Education Department – Public Libraries – Assistant Librarian Grade. I/Superintendent Technical – Transfers - Permission – Orders – Issued.....
  GO.Rt.384.2007
School Education Department – Public Libraries – Senior Assistants Transfer on Administrative grounds - Permission – Orders – Issued.....
  GO.Rt.317.2007
Public Libraries - Office of Director of Public Libraries, Hyderabad – State Regional Library, Guntur – Abolition of the post of Film Operator and absorption of Sri Ch.Deekshitulu working as Film Operator in to the post of Assistant Librarian Grade.II as a special case – Orders- Issued....
  GO.Rt.239.2007
SE (SSA) – Filling up of posts of Project Officers (SSA) in Kurnool Dist – Sri C. Ambaiah, Spl Category Deputy Registrar, Cooperation Department , appointed as Project Officer, SSA, Kurnool - Amendment Orders – Issued. ...
  GO.Rt.221.2007
Establishment – Accounts Branch – Office of the Director of School Education, A.P., Hyderabad – Outsourcing the Data Entry Operators on contract basis – Permission – Accorded – Orders – Issued. ...
  GO.Rt.201.2007
School Education – Hyderabad Public School, Putlampalli, Kadapa now working at Utukur Village of Chintakomma Dinne (M), Rayachoty Road, Kadapa District - Collector & District Magistrate, Kadapa, Nomination as Coordinator –Orders – Issued. ...
  GO.Ms.26.2007
School Education Department - Libraries - AP Grandhalaya Parishad - Expiry of term of Chairman - Secretary (SSA) School Education Department empowered to act as Chairman - Orders - Issued. ...
  GO.Rt.192.2007
SSA - Project Officer, SSA – Filling up of posts of Project Officer, SSA in Karimnagar District - Smt. Bharathi Lakpathi Naik, Spl. Grade Dy. Collector(PDC), (presently working as DRO.,Adilabad) appointed on deputation basis as Project Officer, SSA.,Karimnagar – Orders – Issued. ...
  GO.Rt.191.2007
SSA - Project Officer, SSA – Filling up of posts of Project Officer, SSA in Kurnool District - Sri C.Ambaiah, Spl.Category Deputy Registrar, Cooperation Dept.,(presently working as Business Manager,DCMS,R.R.Dist) appointed on deputation basis as Project Officer, SSA., Kurnool – Orders – Issued. ...
  GO.Rt.190.2007
SSA - Posts Project Officer, SSA – Filling up of the post of Project Officer, SSA in Medak District - Sri K.V.Suresh Babu, Spl.Gr.Deputy Collector, Revenue dept., (presently CEO.,ZP.,Nalgonda) appointed on deputation basis as Project Officer, SSA., Medak – Orders – Issued. ...
  GO.Rt.189.2007
SSA - Posts Project Officer, SSA – Filling up of the post of Project Officer, SSA in Mahabubnagar District - Sri Y Ali Akbar Basha, Joint Registrar, Cooperation Dept., Chittoor appointed on deputation basis as Project Officer, SSA., Mahabubnagar – Orders – Issued. ...
  GO.Rt.188.2007
SSA - Posts Project Officer, SSA – Filling up of posts of Project Officer, SSA in Warangal District - Sri C.Sarvanan IFS., DFO.,South Division, Bhadrachalam appointed on deputation basis as Project Officer, SSA,Warangal – Orders – Issued....
  GO.Ms.24.2007
School Education Department - AP Open School Society - Upper Primary Level Course - Enhancement of Teacher Counselors Remuneration - Order - Issued. ...
  GO.Ms.25.2007
SE - SSA – Additional Project Coordinator in the Districts – Re-designated as Project Officer - Orders – Issued ...
  GO.Ms.23.2007
Education (SE) Deptt., - Vidya Volunteers working in Primary / Upper Primary and Upper Primary sections of High Schools in Districts enhancement of Honorarium to Vidya Volunteers from Rs.1,000/- to Rs.1500/- per month – Sanction – Orders – Issued. ...
  GO.Rt.141.2007
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT – Public Services – Direct Recruitment for the posts of teachers by the District Selection Committee – 2006 – Certain irregularities noticed in Kadapa District – Cancellation of SGT (Telugu) in Kadapa District and conduct of re-examination of SGT (Telugu) – Orders – Issued. ...
  GO.Ms.16.2007
APES – Retirement of certain Class II Officers of APES on attaining the age of superannuation during the calendar year 2007 - Orders Issued. ...
  GO.Ms.17.2007
APES – Retirement of certain class II Officers of APES on attaining the age of superannuation during the calendar year 2007 - Orders Issued. ...
  GO.Rt.91.2007
School Education – Introduction of grading system from Class-1 to VII instead of Class VI and VII – Revised orders – Issued. ...
  GO.Rt.60.2007
School Education – SSC Public Examinations, March 2007 – Constitution of new “C” category centers – Orders – Issued. ...
  GO.Rt.40.2007
SCHOOL EDUCATION - AP DPEP/SSA - Repatriation of MRPs - Postings and payment of Salaries - Certain guidelines - Issued. ...
  GO.Ms.2.2007
SCHOOL EDUCATION – Private Schools – Review of Andhra Pradesh Educational Institutions (Establishment, Recognition, Administration and control of schools under private managements) Rules, 1993 – Constitution of a Committee – Orders – Issued ...
Year: 2006  
  GO.Ms.98.2006
EDUCATION DEPARTMENT- SCHOOL EDUCATION- CERTAIN AMENDMENTS TO THE ANDHRA PRADESH COLLEGES OF EDUCATION (REGULATION OF ADMISSIONS INTO B.ED COURSE THROUGH COMMON ENTRANCE TEST) RULES, 2006- ISSUED. ...
  GO.Ms.97.2006
Education Department– School Education- The Andhra Pradesh Conduct of Language Pandit Common Entrance Test for admission into Pandit Training course Rules, 2006– Orders – Issued. ...
  GO.Ms.92.2006
EDUCATION DEPARTMENT - SCHOOL EDUCATION- THE ANDHRA PRADESH COLLEGES OF EDUCATION (REGULATION OF ADMISSIONS INTO B.ED COURSE THROUGH COMMON ENTRANCE TEST) RULES, 2006- ORDERS - ISSUED....
  GO.Ms.92.2006
EDUCATION DEPARTMENT - SCHOOL EDUCATION-THE ANDHRA PRADESH COLLEGES OF EDUCATION (REGULATION OF ADMISSIONS INTO B.ED COURSE THROUGH COMMON ENTRANCE TEST) RULES, 2006- ORDERS - ISSUED...
  GO.Ms.73.2006
Education (SE) Department – Enhancement of Sitting fees to the Members of State Level Book Selection Committee - Amendment to Rules – Orders – Issued....
  GO.Rt.282.2006
Education (SE) Department – Nomination of Members to Zilla Grandhalaya Samstha, Nellore District – Orders – Issued....
  GO.Rt.233.2006
Education (SE) Department – Nomination of Sri Mandipati Praveen Kumar Reddy S/o M .Kodanda Ramireddy as Chairman, Zilla Grandhalaya Samstha, Nellore – Orders – Issued....
  GO.Rt.169.2006
Education (SE Lib) Department – Nomination of Sri Gaddam Srinivas Yadav, Gowliguda Chaman, and Hyderabad, as Chairman, City Grandhalaya Samsta, and Hyderabad – Orders – Issued....
Year: 2005  
  GO.Rt.681.2005
Appointment of Hindi Pandits Grade–I and Grade–II in respect of certain individuals who obtained certificates of Hindi Sikshak Prashikshan from Karnataka and Orissa States – Orders – Issued....
  GO.Ms.119.2005
Educational Concessions to the children of Non-Gazetted Officers – Enhancement of concession from Rs.300/- to Rs.400/- per annum per pupil – Orders – Issued. ...
  GO.Ms.117.2005
School Education - The Andhra Pradesh School Educational Subordinate Service Rules - Amendment - Orders - Issued....
  GO.Ms.118.2005
Andhra Pradesh School Educational Service Rules – Amendment to rules 3 and 5 – Orders – Issued....
  GO.Ms.113.2005
RULES – Rules to regulate the transfer of the teachers of Andhra Pradesh School Educational Subordinate Service – Amendment –...
  GO.Ms.110.2005
Rules - Amendment of Andhra Pradesh School Education (Regulation of Transfers} Rules, 2005 - Orders - Issued....
  GO.Ms.101.2005
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT – DISTRICT SELECTION COMMITTEE - 2003 – Direct Recruitment of Teachers – Issue of appointment orders under Rule 10 (a) of Andhra Pradesh State and Subordinate Service Rules, 1996...
  GO.Ms.102.2005
Rules – Rules to regulate the transfer of the teachers of Andhra Pradesh School Educational Subordinate Service...
   
  GO.Ms.104.2005
Rules – Rules to regulate the transfer of the Head Masters Grade II/Mandal Educational Officers/Lecturers of District Institute of Education Training of Andhra Pradesh School Educational Services – Issued. ...
  GO.Rt.446.2005
Public Services – A.P.Educational Service - Constitution of Departmental Promotion Committee for various zones for the 1st level Gazetted posts outside the purview of A.P.Public Service Commission for the years 2004-05 and 2005-2006...
  GO.Ms.441.2005
School Education – KGBV - Implementation of the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) Scheme – Release of funds towards State share during 2005-2006 – Administrative sanction orders...
  GO.Rt.428.2005
Public Services – Andhra Pradesh Educational Services – Constitution of Departmental Promotion Committee for promotions to the initial Gazetted Posts (were no Regional Offices exists) outside the purview of A.P.Public Service Commission for the years 2004-2006 ...
  GO.Ms.95.2005
ANDHRA PRADESH SCHOOL EDUCATIONAL SERVICE RULES under Section 5 and 12 of ORDINANCE 12 OF 2005...
  GO.Ms.96.2005
Special Rules for the Andhra Pradesh School Educational Subordinate Service...
  GO.Ms.73.2005
School Education - Bifurcation of ZPS School, Gudur (N), Gudur (M), Warangal District into Boys and Girls separately during the year 2004-05 - Orders - Issued....
  GO.Ms.74.2005
School Education - Upgradation of Government UP School (UM), Bichkunda, Bichkunda (M), Nizamabad District into High School by Opening class VIII (UM) during 2004-05 - Orders - Issued....
  GO.Ms.75.2005
School Education - Upgradation of UP School, Suraram Colony, Qutubullapur, Ranga Reddy District into High School by Opening class VIII (TM) during 2004-05 - Orders - Issued....
  GO.Ms.69.2005
School Education - Grant of permission to open class VIII (TM) during 2003-04 in respect of MPUP School, Mattampalli, M.P. Mattampally, Nalgonda District - Orders - Issued....
  GO.Ms.70.2005
School Education - Grant of permission to open class VIII (UM) during 2003-04 in respect of UP School, Makloor (M), Nizamabad District - Orders - Issued....
  MinorityAdmissions
PROCEEDINGS OF DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION :: ANDHRA PRADESH :: HYDERABAD – 4. Schedule on Admission of minority Candidates into B.Ed. Course offered in Minority Colleges of Education for the academic year 2004-2005,College of Education – Admission of candidates in minority B.Ed. Colleges Exemption of Provisions in Rule 6 (iii) and 7 of G.O. Ms. NO. 26, dated. 03-02-2005 for the academic year 2004-2005 – Orders – Issued. ...
  GO.Rt.245.2005
School Education Department- Recognition of new B.Ed., colleges by National Council for Teacher Education, Bangalore for the academic year 2004-05- Inclusion of Colleges in the List of Approved Colleges of Education for allotment of candidates to the colleges-Rejected - Orders-Issued....
  GO.Rt.216.2005
School Education Department- Recognition of new B.Ed., colleges by National Council for Teacher Education, Bangalore for the academic year 2004-05- Inclusion of Colleges in the List of Approved Colleges of Education for allotment of candidates to the colleges-Rejected - Orders-Issued. ...
  GO.Ms.59.2005
School Education Department- Constitution of Committee to rectify the deviations from the rules of the B.Ed., Colleges- Orders-Issued ...
  GO.Ms.58.2005
School Education Department – Payment of salaries of P.R.Teachers through Treasuries under “010” Salaries Head – Modalities for payment of salaries of P.R.Teachers- Orders – issued. ...
  GO.Ms.55.2005
Colleges of Education – Admission of candidates in minority B. Ed Colleges – Exemption of provisions in Rule 6(iii) and 7 of G.O. Ms.No.26 dated:3-2-2005 for the academic year 2004-05 – Orders – Issued. ...
   
  GO.Rt.161.2005
Formation of Students Councils...
  GO.Ms.51.2005
Implementation of Mid day Meal (Cooked) Programme during summer vacation in drought-affected areas in the State 2005-06 – Orders – Issued....
  GO.Ms.48.2005
Colleges of Education – Admission of students in various Colleges of Education in the State for the academic year 2004-2005 – List of approved Colleges of Education – Orders – Issued. ...
  GO.Ms.47.2005
School Education Department- Establishment of two exclusive English medium B.Ed., Colleges in each district in the State under private sector –Orders-Issued....
  GO.Ms.46.2005
Private Colleges of Education- admissions made in deviation of percentage of methodologies in B.Ed. course by the managements of non-minority Colleges of Education during the academic year 2003-04 –Admitted students allowed to appear as regular students –Action against the managements for violation of the admission Rules-Orders –Issued...
  GO.Ms.40.2005
School Education Department – Amendment to the Andhra Pradesh Private Minority (Aided/Un-Aided) Colleges of Education (Regulation of Admissions into B.Ed Course through Common Entrance Test), Rules, 2005-Issued...
  GO.Ms.39.2005
School Education Department- Amendment to the Andhra Pradesh Colleges of Education (Regulation of Admissions into B.Ed Course through Common Entrance Test), Rules, 2005-Issued...
  GO.Ms.105.2005
Strengthening of Teacher Education and support to IASEs and CTEs in the State from MHRD., New Delhi...
   
  GO.Ms.20.2005
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT – DISTRICT SELECTION COMMITTEE - 2003 – Andhra Pradesh Direct Recruitment of Teachers under Rule 10 (a) of Andhra Pradesh State and Subordinate Service Rules, 1996 - Orders – Issued....
  GO.Ms.63.2005
SCHOOL EDUCATION – SSA – Civil Works – Delegation of powers for according technical sanction – Revised Orders – Issued....
  GO.Rt.57.2005
Elementary Education – Continuance of 1112 Primary Schools with 2224 teacher posts in the School less habitations in backward Mandals in the state during the year 2004-2005 – Administrative Sanction for an amount of Rs.2,50,45,000/- being 50% of the B.E provision 2004-2005 for pay of salaries to 2224 teachers – Orders – Issued. ...
  GO.Ms.19.2005
SE Department - Constitution of District Level Sub-Committee for enhancement of intake capacity of the existing Teacher Training Colleges –Orders –Issued....
  GO.Ms.18.2005
School Education – A.P. Residential Educational Institutions Society - Establishment of a Residential School (Co-Education) at Chilamanu Chenu village, Ojili Mandal of Nellore District during 2004-2005 – Administrative Sanction – Orders – Issued....
  GO.Ms.17.2005
Upgradation of MPUP School, Boinpally, MP Midjil, Mahabubnagar District into High School by opening Class VIII (TM) during the year 2003-04 - Orders - Issued....
  GO.Ms.12.2005
Upgradation of UP School, Yenkapally, Moinabad, Ranga Reddy District into High School by opening Class VIII (TM) during the year 2003-04 - Orders - Issued....
  GO.Ms.13.2005
School Education - Upgradation of Mpl. UP School, Mattakkivalasa, Amadalavalasa (M), Srikakulam Dist. into High School by opening Class VIII (TM) during the year 2004-05 - Orders - Issued. ...
  GO.Ms.14.2005
School Education - Upgradation of MPUP School (UM), Mithaigiri, Jammalamadugu (M), Cuddapah District into High School by opening Class VIII (UM) during the year 2004-05 - Orders...
  GO.Ms.15.2005
Upgradation of UP School, Manthati, Basheerabad, Ranga Reddy District into High School by opening Class VIII (TM) during the year 2002-03 - Orders - Issued....
  GO.Ms.16.2005
School Education - Upgradation of Government Upper Primary School (UM), Saidabad, Armoor (M), Nizamabad District into High School by opening Class VIII (UM) during the year 2003-04 - Orders - Issued....
  GO.Ms.11.2005
School Education - Upgradation of Government Girls U.P School, Sanathnagar No.II, (Round Table School), Hyderabad into High School by opening Class VIII (TM) during the year 2004-05 - Orders - Issued....
  GO.Ms.8.2005
School Education - Upgradation of MPUP School, Hanmanthapur, MP Narmetta, Warangal District into High School by opening Class VIII (TM) during the year 2002-03 - Post facto Permission - Orders - Issued....
  GO.Ms.9.2005
Upgradation of Government Primary School No.5, Bharathnagar, Siddipet, Medak Dist. - Permission to open class VI (T.M) during 2001-02 and Class VII (T.M) During 2002-03 - Orders - Issued. ...
  GO.Ms.7.2005
Bifurcation of ZP High School, Rajapet, Nalgonda District into Girls & Boys High School separately during the year 2004-05 - Orders - Issued. ...
  GO.Ms.6.2005
Upgradation of MPUP School, Dasukuppam, Satyaveedu (M), Chittoor District Into High School by opening of Classes VIII (TM) during 2004-05 - Orders - Issued...
  GO.Rt.35.2005
permission to Helen Keller`s Institute of Research and Rehabilitation for Disabled Children, Bank Colony, Ramakrishnapuram ,Secunderabad for running course of B.Ed., Special Education(HI ) of one year duration with intake of 20 students for the academic years 2004-05 and 2005-06- accorded - orders –Issued. ...
  GO.Rt.4.2005
Project Steering Committee for Phase-II of Andhra Pradesh State Board Project for Elimination of Child Labour – Amendment to State Steering Committee – Orders – Issued....
  GO.Ms.5.2005
Upgradation of MPUP School, Madanambedu, Satyaveedu (M), Chittoor District Into High School by opening of Classes VIII (TM) during 2004-05 - Orders - Issued....
  GO.Ms.10.2005
Bifurcation of ZP High School, Thungathurthy, Thungathurthy (M), Nalgonda Dist., into Girls & Boys separately during the year 2003-04- Orders - Issued....
  GO.Rt.1.2005
Sarva Siksha Abhiyan – Implementation of Sarva Siksha Abhiyan in the State– Release of Funds during 2004–05 - Administrative Orders...
  GO.Rt.2.2005
School Education – Implementation of District Primary Education Programme-II in the State –Release of 15% State Share to D.P.E.P-II during 2004-05 - Administrative Orders...
Year: 2004  
  GO.Ms.181.2004
Payment of Salaries of GVVK Teachers functioning under I.T.D.As through Treasuries instead of Grant-in-Aid...
  GO.Ms.180.2004
School Education – (197) (One Hundred Ninety Seven) Teachers who are continuing in service on court direction and working on Karnataka Secondary Grade Teacher Certificates in various Districts of A.P. - Eligible for getting regular scales and salaries of regular teachers – Permission – Accorded – Orders – Issued....
  GO.Rt.1340.2004
A.P.L.G.S – Smt.G.Lakshmi Devi, Full – Time Contingent Sweeper, Government High School, Dharmavaram, Ananthapur district – Regularisation of services as Class – IV employee with effect from 01-03-1986...
  GO.Ms.175.2004
School Education Department – Uniform pattern of Half Yearly holidays from 24th December to 18th January every year instead of two types of holidays i.e. Christmas holidays and Pongal holidays to the hostels of Social Welfare /Trival Welfare/Backward Class Welfare – Amendment - Issued....
   
  GO.Ms.109.2004
Constitution of Project Steering Committee for Phase-II of Andhra Pradesh State Board Project for Elimination of Child Labour – Committee Constituted...
  GO.Rt.748.2004
Teachers Recruitment – DSC-2002 – Selection of Untrained candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Physically Handicapped categories – Training for untrained selected candidates appointed as Special Vidya Volunteers – Enhancement of stipend – orders – Issued...
  GO.Ms.63.2004
School Education Department – Child Labour – Entrusting the subject of “Eradication of Child Labour” to the State Project Director, District Primary Education Programme, Andhra Pradesh, Hyderabad for close monitoring of schemes implemented by different agencies – Orders – Issued...
  GO.Rt.168.2004
Colleges of Education – B. Ed. admission of students in University/Government/Private Aided and Unaided Non-Minority Colleges of Education in the State for the academic year...
  GO.Rt.169.2004
Colleges of Education – B.Ed admission of students in Aided and Un-aided Minority Colleges of Education in the State for the academic year 2003-2004 – Adhoc Rules...
Year: 2003  
  GO.Ms.1410.2003
School Education – Inter District Transfer of Teachers – Guide lines for transfer of Inter District Transfers– Orders – Issued....
  GO.P.3375.2003
DPEP – Civil works – Construction of primary school buildings for upgraded from GVVK Schools of Tribal Welfare Department – Administrative Sanction of works – Orders issued - Reg....
Year: 2000  
  Memo-1153-350-28-mar-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH EDUCATION(SE/SER-1) DEPARTAMENT. Memo.No.1153/Ser-1/2000-1 Dated 28-03-2000Sub:-SCHOOL EDUCATION – Proper r...
  Memo-2134-351-21-mar-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH EDUCATION (SE.TRG)DEPARTMENT Memo.No.2134/Trg.I/2000-1 Dated:21-03-2000.Sub:- College of Education – B.Ed. Colleges in th...
  Ms-113-900-08-aug-2000
GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESHABSTRACT Technical Education – Rules of Admission into I year Under-Graduatecourses namely Engineering, Agriculture andMedical through Common Ent...
  Ms-114-901-09-aug-2000
GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESHABSTRACTOpening of new Private Junior Colleges/Additional Sections in the State– Scheme of proposals formulated by theGovernment – Orders issu...
  Ms-117-902-11-aug-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACTEmployment Generation Mission ¿ Constitution of State Level Mission ¿ Oders ¿ Issued.HIGHER EDUCATION (HE) DEPARTMENT...
  Ms-125-903-25-aug-2000
GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESHABSTRACT Technical Education– Starting of M.C.A.(Full Time) courseby Little Angels Educational Society, 18-1-90/14/7, Yasoda Nagar, Tirupati with...
  Ms-128-904-30-aug-2000
GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESHABSTRACT EAMCET-2000 –Relaxation of age limit in respect of Md.Khaja Ismail Shariff, S/o.Sri Md.Iqbal Shariff,for admission into Engineering Courses...
  Ms-19-16-03-mar-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT APES – AidedColleges of Education – Extension of G.O.Ms.No.250, Education, dated 11-04-1984 toall the Principals of Aided / Government Colleges of...
  Ms-23-777-25-jan-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACTTECHNICAL EDUCATION – Government/Aided Polytechnics and State-wideInstitutions, Office of the Regional Joint Directors of Technical Educat...
  Ms-24-17-25-jan-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Private Junior Colleges - Un-aided -Vahedullah and BilquisMahila Junior College, Chandole, Guntur district - Permission tostart an attached hostel by the Man...
  Ms-25-778-28-jan-2000
GOVERNMENTOF ANDHRRA PRADESH ABSTRACTTECHNICAL EDUCATION– World Bank Assisted Project – Procurement of equipment through COFMOV Paymentof additional advance ....
  Ms-3-19-06-jan-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Government DegreeColleges - Revision of part time remuneration for under graduate courses - Orders -Issued. EDUCATION (CE.I)DEPARTMENT G.O.Ms.No.3...
  Ms-36-338-08-jan-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT ANDHRA PRADESH SCHOOLEDUCATION (COMMUNITY PARTICIPATION) ACT 1998- Requests from School Committees- FinancialAssistance to School committees – Orders &#...
  Ms-40-339-14-feb-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Private Junior Colleges - Aided JuniorColleges - Sri Saraswathi Vidyalayam Junior College for Girls, Sankarapuram, Cuddapah -Transfer of certain aided posts...
  Ms-41-779-17-feb-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACTANNUAL PLAN 1999-2000 – Technical Education –Sanction – Orders – Issued. HIGHER E...
  Ms-43-340-07-apr-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT A.P.E.S.S. – Physical Education– Upgradation of existing Physical Education Teacher post to equate on par withCategory – II of School Assist...
  Ms-47-341-22-apr-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT P.S. – Education (SE) Department– Selection of Candidates for appointment to the posts of Lecturers in DistrictInstitutes of Education and Training...
  Ms-47-781-01-mar-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACT P.S.– T.E. – Relaxation of 5% marks in qualification for recruitment of Lecturers,Senior Lecturers in government Polytechnics...
  Ms-49-342-02-may-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Universalisation ofElementary Education -- Convergence of ECE component of DPEP (Education Department) withthe AWC’s under ICDS of Women Development and...
  Ms-50-343-06-mar-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Private Junior Colleges - Nirmala JuniorCollege for Girls, Atmakur(v),Mangalagiri(M), Guntur District - Conversion intoco-educational Junior College - Permis...
  Ms-52-344-07-mar-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Private Junior Colleges - ImmaculateJunior College for (Girls)-Kanchikcharla , Krishna district - Conversion intoco-educational Junior College - Permission a...
  Ms-54-782-14-mar-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACTTECHNICAL EDUCATION - Second Technician Education Project under WorldBank Assistance – Posts sanctioned in S.B.T.E.T., AP – Hyder...
  Ms-55-783-15-mar-2000
Government of Andhra PradeshAbstractTechnical Education – Three (3)Government Model Residential Polytechnics to Andhra Pradesh Social Welfare ResidentialEducational Institution...
  Ms-56-345-21-mar-2000
GOVERNMEN T OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Private Junior Colleges - Aided -Additional budget amount of Rs.10,73,98,600/- was sanctioned in G.O.Ms.No.360, Educationdepartment, dt.20-12-1999 - Head of...
  Ms-59-346-27-mar-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Andhra Pradesh CollegeService Commission - Declaration of certain temporary posts as permanent - Orders -Issued. EDUCATION (CE.I)DEPARTMENT G.O.Ms.No...
  Ms-60-347-28-mar-2000
GOVERNMENTOFANDHRA PRADESH ABSTRACT Private Junior Colleges - Powes delegatedto Board of Intermediate Education - Andhra Pradesh, Hyderabad for grant of permission forstarting of Private Un-aide...
  Ms-63-785-29-mar-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT-T.E. – Three(...
  Ms-64-348-31-mar-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Private Junior colleges -SMS&NLJunior college, Prathipadu, guntur District - Utilisation of an amount ofRs.5,00,000/- (Rupees Five lakhs only i.e.kthe in...
  Ms-65-786-31-mar-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADES HABSTRACTP.S. – Establishment – T.E.– APT.E.S. – Sri...
  Ms-66-787-31-mar-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACT TECHNICAL EDUCATION – IITechnician Education Project Assisted by World Bank – Claiming of bills – Orders– Issued....
  Ms-68-349-06-apr-2000
Government of Andhra Pradesh...
  Ms-70-788-11-apr-2000
Government of Andhra PradeshAbstractRules – T he Andhr Pradesh Regulation ofAdmission of Students intoCorrespondence-cum-Contact Courses at Diploma level in Engineeri...
  Ms-77-789-29-apr-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACTESTABLISHMENT - Technical Education - APTES – Promotion and posting of Heads of Sections in the GovernmentPolytechnics – Orders...
Year: 1999  
  Ms-28-18-30-nov-1999
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Colleges - SAS College,Narayanapuram, West Godavari District - Taken over by the Government with effect from9.4.1997 - Fixation of cadre strength - Orders -...

Year: 2008

GO.0.1830.2008
IPS certain transfers and postings....

GO.Rt.1788.2008
IAS - Certain transfers and postings - Notified...

GO.Rt.1789.2008
IAS - Certain transfers and postings - Notified...

GO.Rt.1168.2008
IAS - Sri A. Raghotham Rao, IAS (RR:70) - Appointment as Chief Secretary to Government of Andhra Pradesh - Notified...

GO.Rt.1169.2008
IAS - Sri P. Ramakanth Reddy, IAS (RR:73) - Transfer and Posting - Notified...

GO.Rt.1129.2008
IAS - Certain Transfers and Postings - Notified....

GO.Rt.323.2008
lAS — Sri M. Veerabhadraiah, lAS (88) — Transfer and Posting — Notified....

GO.Rt.249.2008
lAS — Sri Sanjay Kumar, lAS (RR:95) — Revised posting — Notified...

GO.Rt.95.2008
IAS - Sri Kamal Kumar B.Pargi, IAS (82) - Posting-Notified....
Year: 2007

GO.Rt.7139.2007
GENERAL HOLIDAYS AND OPTIONAL HOLIDAYS FOR THE YEAR 2008 DECLARED....

GO.Ms.7140.2007
HOLIDAYS UNDER NEGOTIABLE INSTRUMENTACT, 1881 FOR THE YEAR 2008....

GO.Rt.6648.2007
IPS Sri S.S.P.YADAY, IPS (RR:72) - Transfer and Posting - Notified. ...

GO.Rt.6649.2007
IPS - Transfers and Postings of certain IPS Officers - Notified....

GO.Rt.6227.2007
IPS - Transfers and Postings of certain IRS Officers - Notified. ...

GO.Rt.4553.2007
Public Services-Special Grade Deputy Collectors - Certain transfers and postings - Orders-Issued....

GO.Rt.4242.2007
IAS - Certain transfers and postings - Notified...

GO.Circular.9543.2007
Presidential Order - Repatriation of non-locals to their respective local caders-Instructions issued - Regarding....

GO.Ms.415.2007
PUBLIC SERVICES — Six Point Formula — Andhra Pradesh Public Employment ( Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order , 1975 - Further instructions on the implementation of Presidential Order, 1975 and G.0. Ms. No. 610 , G.A. (SPF.A) Dept., Dt. 30-12-1985 and One Man Commission (SPF) recommendations— Repatriation of excess Non-Locals - Orders- —Corrigendum — Issued...

GO.Rt.3249.2007
IPS Transfers and Postings of certain IPS Offlcers - Notified....

GO.Ms.399.2007
PUBLIC SERVICES — Six Point Formula — Andhra Pradesh Public Employment ( Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order , 1975 - Further instructions on the implementation of Presidential Order, 1975 and G.0. Ms. No. 610 , G.A. (SPF.A) Dept., Dt. 30-12-1985 and One Man Commission (SPF) recommendations— Repatriation of excess Non-Locals - Orders- Issued....

GO.Rt.3005.2007
IAS — Certain transfers and postings — Notified....

GO.Rt.2987.2007
lAS — Certain transfers and postings — Notified....

e-GO.Rt.2251.2007
Secretariat Buildings — Ministers — Allotment of chambers to new Ministers — Orders — Issued....

e-GO.Ms.288.2007
MINISTERS - Allocation of Business - Notified....

e-GO.Rt.1853.2007
lAS — Certain Transfers and Postings — Notified....

e-GO.Rt.713.2007
IPS - Certain Promotions, Transfers and Postings of IPS Officers of 1981 batch and others - Notified....

e-GO.Rt.715.2007
IPS - Certain Promotions, Transfers and Postings of IPS Officers of 1993 batch and others Notified....

e-GO.Rt.716.2007
IPS — Promotions, Transfers and Postings of certain IPS Officers — Issued....

e-GO.Rt.714.2007
IPS- Certain Promotions, Transfers and Postings of IPS Officers of 1988 batch and others - Notified...

e-GO.Rt.63.2007
IPS-Transfers ad postings of certain IPS Officers - Notified...

e-GO.Rt.62.2007
IPS-Sri Balwinder singh, IPS(AP:RR:76) - Posting -Notified....

e-GO.Rt.38.2007
I.A.S. - Certain transfers and postings - Notified....

e-GO.Rt.22.2007
I.A.S.-sri P.Venkateswarlu, IAS(AP:94) - Transfer - Notified....
Year: 2006

e-GO.Rt.7203.2006
IPS-Sri M.A.Basith, IPS (EC/SSC:70)- transfer and posting-Notified...

e-GO.Rt.7204.2006
IPS-Sri P.V. Naidu, IPS (RR:72)- transfer and posting-Notified...

e-GO.Ms.721.2006
Administrative Reforms — Incentive Cash Awards for outstanding good work done by Government Servants - Modification — Orders — Issued...

e-GO.Rt.6199.2006
Holidays-General holidays and Optional Holidays for the year 2007 - Declared...

e-GO.Rt.6200.2006
Holidays - Holidays under Negotiable Instrument Act, 1881 for the year 2007 - Notified...

e-GO.Rt.6157.2006
IPS -Transfers and Postings of certain IPS Officers Notified....

e-GO.Ms.628.2006
Incentive Awards — Issue of Merit Certificates to certain officers recognizing their outstanding efforts in connection with the execution of Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences (RIMS), Kadapa - Orders — Issued....

e-GO.Rt.5881.2006
I.A.S. — Certain transfers and postings - Notified....

e-GO.Circular.6183.2006
Public Services- Dowry Prohibition Act,1961- Judgement of Hon’ble Supr me Court of India in W.P.(Civil)No.499/97 dated 2.5.2005 - Certain information relating to Dowry from the personnel seeking appointment to Government Service and also from those working in Govt, on Dowry - to be obtained in the prescribed proforma-Comniunicated - Reg....

e-GO.Rt.5313.2006
IPS - Transfer and Posting of Sri V.Dinesh Reddy,IPS (RR:77) - Notified....

e-GO.Ms.548.2006
PUBLIC SERVICES — Six Point Formula — Andhra Pradesh Public Employment ( Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order , 1975 - Further instructions on the implementation of Presidential Order, 1975 and G.O. Ms. No. 610 , G.A. (SPF.A) Dept., Dt. 30-12-1985 and One Man Commission (SPF) recommendations— Orders- Issued....

e-GO.Ms.549.2006
THE ANDHRA PRADESH PUBLIC EMPLOYMENT (ORGANISATION OF LOCAL CADRES AND REGULATION OF DIRECT RECRUITMENT ORDER, 1975—ORGANISATION OF LOCAL CADRES -INSTRUCTIONS - AMENDMENT- ISSUED....

e-GO.Memo.97462.2006
PUBLIC SERVICES — Six Point Formula — Andhra Pradesh Public Employment ( Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order , 1975 - Further instructions on the implementation of Presidential Order, 1975 and G.O. Ms. No. 610, G.A. (SPF.A) Dept., Dated 30-12-1985- Issued....

e-GO.U.O.Note.974622004.2006
PUBLIC SERVICES Six Point Formula Andhra Pradesh Public Employment ( Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order , 1975 - Further instructions on the implementation of Presidential Order, 1975 and G.O. Ms. No. 610, GA. (SPF.A) Dept., Dated 30- 12-1985-Inclussion of the First Level Gazetted in the Third Schedule of the Presidential Order, 1975- Regarding....

e-GO.Rt.4649.2006
I.A.S, -Sri K.V, Ramanachary, IAS(84) - Posting - Notified....

e-GO.Rt.4781.2006
IPS - Certain transfers and postings - Notified....

e-GO.Memo.1660.2006
All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 - Medical Attendance — Issue of CGHS Cards to Central Government Pensioners before retirement — Copy communicated - Regarding....

e-GO.Rt.4069.2006
I.A.S, -Sri N. Mukteswara Rao, IAS(97) - Transfer and Posting - Notified....

e-GO.Rt.3970.2006
I.A.S.- Certain transfers and postings - Notified...

e-GO.Ms.251.2006
Law and Order - Advisory Board on Preventive Detentions - Re-constitution - Orders - Issued...

e-GO.Rt.2491.2006
I.A.S - Certain Transfers and Postings - Notified...

e-GO.Rt.2492.2006
I.A.S - Certain Transfers and Postings - Notified...

e-GO.Rt.2493.2006
I.A.S - Certain Transfers and Postings - Notified...

e-GO.Ms.522.2006
Land – Allotment of Government land to an extent of Acres 245.00 in certain Villages of Ranga Reddy district for providing house sites, in favour of Judges of High Court of A.P; M.Ps; MLAs; serving Pre 1989 left over All India Services batches; serving Post 1989 All India Services Officers; People of eminence; and Media persons - Orders – Issued....

e-GO.Circular.2360.2006
All India Services (Medical Attendance) Rules 1954 (A/S(MA) Rules)/ AP.Integrated Medical Attendance Rules, 1972 (APIMA Rules) - No provision in the rules for sanction of medical reimbursement for the treatment taken by the all India Services (AIS) Officers and their family members and Retired AIS Officers and their family members in private Hospitals - Avoidance of taking treatment in the Private hospitals/private doctors not recognized by Government- Regarding....
Year: 2005

e-GO.Ms.561.2005
General Administration Department — Right to lnformaflon Act 2005 (Central Act No.22 of 2005)— Authorisation to receive money paid under rule 3 and 4 of A.P. RTI regulation and cost Rules 2005 in respect of G.A.D. — Authorisation Orders - Issued...

GO.Rt.7332.2005
Official visits to abroad by cadre, non-cadre officers and non-officials – Certain instructions – Issued. ...

GO.Rt.6669.2005
HOLIDAYS – declaration of Holiday on 24-9-2005 (Saturday) in connection with Local Bodies Elections to the State – Orders – Issued....

e-GO.Ms.434.2005
IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT,2005(CENTERAL ACT 22 OF 2005) -APPOINTMENT OF ASSISTANT PUBLIC INFORMATION OFFICER,PUBLIC INFORMATION OFFICER AND APPELLATE AUTHORITY UNDER RTI ACT 2005-ORDERS-ISSUED...

e-GO.Ms.307.2005
All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 — Reimbursement of medical expenses In respect of AIS Offlcors borne on the cadre of A,P and working in connection with the affairs of the State — Further ordçv Issued. ...

GO.Ms.233.2005
Governing for Results – Reforming the National Security System – Entrustment of Pilot Project to organize Joint Civil Military Training Programme on National Security to Dr. MCR HRD Institute of AP. – Orders – Issued....

GO.Rt.3714.2005
Governing for Results – CGG – Externally Aided Projects – Budget Release Order under Plan Scheme for the 75% of Budget provision of 2005-06 as first Instalment to CGG – Administrative Sanction – Orders – Issued....

GO.Ms.201.2005
Governing for Results – CGG – Governance Reform programme Phase - II (2005-2008) – Approval – Orders – issued....

GO.Ms.177.2005
Governing for Results – CGG – Sri P. Bhaskara Prasad, IAS., (Retd.) as Lead Consultant, SPIU, GAD – Continuation of Services for one year i.e., from 1.4.2005 to 31.03.2006 – Orders – Issued....

GO.Ms.178.2005
Governing for Results – CGG – Continuance of Services of Dr. P. Narayan Chowdary, (Retd.), Addl. Director, SPIU (Agri.) as Consultant for a further period of three months i.e., from 1.4.2005 to 30.06.2005 – Orders – Issued....

GO.Ms.173.2005
Governing for Results – CGG – Continuance of certain retired Officers to work as Consultants in CGG for a further period of three months i.e., from 1.4.2005 to 30.06.2005 – Orders – Issued....

GO.Rt.1702.2005
Governing for Results – Governance Reform Programme, Phase-II of Centre for Good Governance – GAD as drawing agency for release of funds to Centre for Good Governance – Orders – Issued....
Year: 2004

e-GO.Ms.437.2004
All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 — Reimbursement of medical expenses In respect of All India Service Officers borne on the cadre of Andhra Pradesh and working in connection with the affairs of the State — Further orders Issued. ...

GO.Ms.198.2004
Centre for Good Governance – Designating the Executive Director, Centre for Good Governance, as the Director General & Executive Director, Centre for Good Governance – Orders – Issued....

GO.Ms.199.2004
Centre for Good Governance – Management Group of Centre for Good Governance - Reconstituted – Orders – Issued....

GO.Ms.144.2004
Andhra Pradesh State and Subordinate Service Rules, 1996 – Amendment to rule 12 – Orders – Issued...

GO.Ms.145.2004
PUBLIC SERVICES – Andhra Pradesh State and Subordinate Service Rules, 1996 – Imposition of penal clause for non-joining the post on appointment otherwise than by direct recruitment - Amendment to Rule 11(b) of the said rules – Issued....

GO.Ms.25.2004
Apart from the instructions issued on the subject matter, a critical study of cases of misappropriation of Government funds undertaken by the Andhra Pradesh Vigilance Commission revealed that many of these cases are handled ineptly and with prolonged delay without...

GO.Ms.18.2004
In pursuance of the orders issued in the G.O. read above, Government hereby constitute the Steering Group of SPIU for the Welfare Departments with the following composition...

GO.Ms.14.2004
Government have issued orders in the reference 1st read above, upgrading 89 posts of Assistant Section Officers in the Departments of Secretariat constituting Single Unit to that of Section Officers....

GO.Memo.6722.2004
Installation of INSTAXX STATION in General Administration Department – Certain instructions – Regarding...
Year: 2003

GO.Ms.389.2003
Dr. MCR HRDI of A.P. – Administrative sanction for an amount of Rs.118.63 Lakhs for Praja Spandana Survey – Accorded - Orders – Issued...

GO.Rt.5880.2003
State Reorganization – Integration of Services – Nomination of Chairman of Reconstitution of Review Committee – Nomination of Sri T.K.Diwan, IAS as Chairman – Orders Issued....

GO.Rt.5521.2003
Governing for Results – Establishing an Integrated Human Resource Management Role – Constitution of a Committee to examine the issues concerning to Human Resource Management Role – Orders Issued. ...

GO.Rt.5256.2003
Constitution of Task Force Committee for periodical review of the Computerisation of handling of Government litigation – Orders – Issued....

GO.Rt.5268.2003
Seventh National Conference on e-governance from 13-15th November 2003 at Chennai – Officers – Nominated – Orders – Issued. ...

GO.Ms.340.2003
Governing for Results – Constitution of a Cabinet Sub-Committee to examine the draft bills on Performance Accountability, Forfeiture of Property of Corrupt Public Servants and Transparency in Public Procurement – Orders – Issued....

GO.Ms.338.2003
Governing for results – Administrative Reforms – Advisory Commission on People’s Empowerment ‘COPE’ - Sri S.R. Rao, Prl. Secy. to Govt. MA&UD Dept. to continue as Member - Amendment to the orders – Issued....

GO.Ms.339.2003
Governing for results – Administrative Reforms – Advisory Commission on People’s Empowerment ‘COPE’ - Nomination of Sri P.V. Ramakrishna, Legal Advisor to Govt. as Member ‘COPE’– Orders – Issued....

GO.Rt.5134.2003
Constitution of a Committee for periodical review of the Performance Indicators and follow-up action with all the Groups/Heads of Departments constituting Performance Monitoring and Review Committee – Orders – Issued. ...

GO.Ms.330.2003
Incentive Awards Committee – Reconstitution Orders – Issued....

GO.Ms.325.2003
Incentive Awards – Sanction of Incentive Awards for outstanding good work performed by certain Government employees – Orders – issued....

GO.Rt.3723.2003
Procurement Review Report - 2002 – Standing Committee –Reconstituted. ...

GO.Ms.229.2003
Public Services - Appointment on contract basis - Appointment to the post of Panchayat Secretary to the dependents of Government employees who retired from service on medical invalidation before 27-4-2002- Further Orders- Issued....

GO.Ms.194.2003
Procurement Review Report - 2002 – Standing Committee –Reconstituted....

GO.Ms.157.2003
Procurement Review Report - 2002 – Consideration of Recommendations – Decisions thereon – Committee Reconstituted....

GO.Ms.129.2003
Dr. Marri Channa Reddy Human Resource Development Institute of Andhra Pradesh, Hyderabad - Budget Release Order of Rs. 188.25 lakhs under plan...

GO.Ms.113.2003
Public Services – New Recruitment Policy and Guidelines – Orders – Cancelled...

GO.Ms.109.2003
Governing for Results – Administrative Reforms – Setting up of SPIUs (Strategy & Performance Innovation Units) in certain Departments of Secretariat for impl...

GO.Ms.94.2003
Public Services – New Recruitment Policy and Guidelines – Orders – Issued...

GO.Ms.69.2003
Procurement Review Report - 2002 – Consideration of Recommendations – Decisions thereon – Committee Reconstituted....

GO.Ms.67.2003
Incentive Awards – Sanction of Incentive Awards for outstanding good work performed by certain Government employees – Orders – issued....

GO.Ms.44.2003
Public Services - Appointment on contract basis - Appointment to the post of Panchayat secretary to the dependents of Government employees who retired from service on medical invalidation before 27-4-2002- Orders- Issued....
Year: 2002

GO.Ms.507.2002
Administrative Reforms – Constitution of Advisory "Commission on People’s Empowerment" (COPE) in Andhra Pradesh – Orders – Issued....

GO.Ms.409.2002
ACTS- The Andhra Pradesh College Service Commission (Repeal) Act, 2001- Notification -II issued under clause (a) of sub-section (2) of section 2 - Amendment to the Notification - Issued....

GO.Ms.403.2002
Administrative Reforms – E-governance – Updating of Manuals – Updating of Secretariat Office Manual (SOM) and additions to be made in the context of introduction of ‘SMART’ Gov (SKIMS)- Entrustment of work to Sri. K.S.Krishnamurthi Rao (Retd.) Additional Secretary to Govt. as a Consultant on contract basis – Orders - Issued....

GO.Ms.311.2002
PUBLIC SERVICES – State and Sub-ordinate Services – Transfer – Lifting of ban orders – Issued – Certain instructions in respect of Officers and staff working in Tribal and Backward areas – Orders – Issued....

GO.Rt.3121.2002
I.P.S. – Promotions, transfers and postings – Notified....

GO.Ms.294.2002
Procurement Review Report - 2002 – Consideration of Recommendations – Decisions thereon – Committee Constituted. ...

GO.Rt.2875.2002
I.A.S. – Transfers and postings of certain IAS Officers – Notified...

GO.Rt.2872.2002
I.A.S – Smt. Sathi Nair, IAS(66) – Transfer and posting – Notified...

GO.Ms.267.2002
Good Governance - Procedures to reduce scope for corruption - Orders - Issued....

GO.Ms.210.2002
Incentive Awards – Sanction of Incentive Awards for outstanding good work performed by the certain Government employees – Orders – Issued....

GO.Ms.202.2002
Public Services - Subordinate Services - Compassionate Appointment of Son/Daughter/Spouse of the Government employees who retire on Medical Invalidation Scheme dispensed with - Orders - Issued....

GO.Ms.203.2002
Public Services - Subordinate Services - Compassionate Appointment of Son/Daughter/Spouse of the Government employees who retire on Medical Invalidation Scheme dispensed with - Further orders - Issued. ...

GO.Ms.198.2002
Administrative Reforms - Constitution of Committees of Ministers and Secretaries to scrutinise the White Papers - Amendment - orders - Issued....

GO.Ms.193.2002
Public Services - A.P.Secretariat Sub-Ordinate Services - Upgradation of the post of Typist-cum-Assistants to that of Assistant Section Officers working under Single Unit - Allotment of additional posts of Asst. Section Officers among the Departments of Secretariat - Orders - Issued....

2873gos
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT I.A.S. - Certain transfers and postings of IAS officers - Notified. -------------------------------------------------------...

2941go
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT I.A.S. - Sri R.Subba Rao,IAS(92) - Transfer and posting - Orders issued - Revised Posting - Notifed. -------------------------------------...

G.O. 435
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH abstract ” Governing for Results” – Improvement of income generation in the Rural areas with on going programmes, Projects and Line Depa...

G.O. 5593
                                                         GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT I.A.S – Certain transfers and postings of   I.A.S. Officers – Not...

GO 5592
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT I.A.S. - Certain transfers and postings of IAS officers - Notified. ---------------------...

GO No.1848
GO230
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governance for Results – Introduction and implementation of “Citizens’ Charters” in all Regulatory Departments having larg...

GO231
Government of Andhra Pradesh Abstract Good Governance—Public Relations—Need for major departments of Government to designate Senior Officers as Public Relation Officers—Issued. ----...

GO232
Government of Andhra Pradesh Abstract Good Governance—Setting up mechanism for periodic review and ensuring prompt action on the reports received from Vigilance Agencies—Instructions—Is...

GO233
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for results – Performance Indicators for public servants working in Secretariat Departments and Heads of Departments, etc. – Speedy an...

GO234
GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESH ABSTRACT Governing for Results – State Level Workshop on Performance Indicators held on the 16 th and 17 th May 2002 at the Dr. MCR...

GO235
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for results – Constitution of Commission to go into old Acts and Rules to be repealed /amended – Instructions - Issued. ------------...

GO236
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for Results - State Level workshop conducted at Dr. MCR HRD Institute, Hyderabad on 16 th and 17 th May, 2002 on Performance Indicators...

GO237
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for Results - State Level workshop on Performance Indicators held on 16 th and 17 th May, 2002 at the Dr. MCR HRD Institute, Hydera...

GO238
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for results – Constitution of Committee to go into outdated G.Os concerning procedures, policy, and entitlements and rescind orders, w...

GO239
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for results – Importance of training – Departments to prepare a separate annual training sub-plan – Need to provide a separate sub-hea...

GO240
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for results – Importance of training – Need to provide decentralized training – Stationing of Trainers and providing required infrastr...

GO241
GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESH ABSTRACT Governing for Results – Policy on Meetings – Orders Issued – Modified. GENERAL ADMINISTRATION (GPM & AR) DEPARTMENT G.O.Ms.No...

GO242
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for results – Importance of training – Need to provide specialized training to the staff working in departments having mass public cont...

GO243
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for results – Conducting departmental retreat at least once a year to facilitate in-house introspection – Instructions – Issued. --...

GO244
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for results – Imparting of training – Effective Feedback mechanism – Guidelines – Issued. ------------------------------------------...

GO245
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Governing for results – Conducting periodic surveys by all departments having mass contacts with public – Instructions – Issued. -------------...

GO246
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH A B S T R A C T Governing for results – Effective inspection of Subordinate Offices to monitor violations of rules/procedures by Staff – Instructions...

GO247
GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESH ABSTRACT Governing for Results – State Level Workshop on Performance Indicators held on the 16 th and 17 th ,May 2002 at the Dr. MCR HRD Institute at H...

GO249
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Good Governance – Vigilance & Anti-corruption measures – Setting up of Stakeholders Committees to examine procedures of departments having pu...

GO.Ms.1.2002
Administrative Reforms - Constitution of Committees of Ministers and Secretaries to scrutinise the White Papers - Revised Orders - Issued...
Year: 2001

GO.Ms.429.2001
Administrative Reforms - Reorganization - Creation of supporting staff to Special Chief Secretary / Additional Secretary / Joint Secretary /Deputy Secretary /Assistant Secretary to Government - Orders - Issued....

GO.Ms.411.2001
Dr. Marri Channa Reddy Human Resource Development institute of Andhra Pradesh – Setting up of Centre for Good Governance with DFID funding – Constitution of Governing Board – Orders – Issued. ...

GO.Ms.348.2001
Incentive Awards – Sanction of Incentive Awards for outstanding good work performed by the certain Government employees – Orders – Issued....

GO.Ms.325.2001
Re-organisation – Creation of a separate wing of Governance, Public Management and Administrative Reforms in General Administration Department – Orders – Issued...

GO.Ms.326.2001
Re-organisation – Creation of a separate wing of Governance, Public Management and Administrative Reforms in General Administration Department – Creation of Posts - Orders – Issued. ...

GO.Ms.235.2001
Administrative Reforms – Special Incentives for outstanding good work and Awards for suggestions of extremely useful nature by Government Servants – Modification – orders – Issued....

GO.Rt.1625.2001
Periodic Review of activities of anti corruption agencies of Government – Constitution of Committee – Orders – Issued....

Ms-358-1994-27-aug-2001
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT ELECTIONS– Bye-Elections – Designating Officers for the purpose of Law and Order andother duties connected with the conduct of bye-elections...
Year: 2000

Ms-100-527-18-mar-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACT tdGOVERATORL ADMINIACT smallonfontcolor="#000FF804/fotcolor="#000FF804 Dated: 18-03-280".stRs o the following:-ufonp class="MsoBodyT...

Ms-104-646-24-mar-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT SIX POINT FORMULA - TheAndhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of DirectRecruitment) (Amendment) Order, 2000 - Notifica...

Ms-114-472-29-mar-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACT BUILDINGS - Dr.MCR Human Resource DevelopmentInstitute of Andhra Pradesh, Hyderabad - Entrustment of Civil Works relating toconstruction of new buildings on...

Ms-133-530-10-apr-2000
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH ABSTRACT Re-organization – Creation of aseparate Department for information Technology and Communications – Orders –Issued....

Ms-146-793-01-may-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHABSTRACT ANDHRAPRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL - Appointment of Sri N.V.H.Sastry, I.A.S., presentlyworking as Secretary to Government,General Administra...

Ms-147-46-01-may-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT ANDHRA PRADESH VIGILANCE COMMISSION:-Scheme defining jurisdiction, powers etc., of Vigilance Commission - Instructions -Issued. --------------------------...

Ms-149-474-02-may-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACTELECTIONS -Bye-Elections - Designating Officers for the purpose of Lawand Order andother duties connected with the conduct of bye-elections to 2...

Ms-15-795-12-jan-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHA BS T R A C T CashAwards-Sanction of Monetary grant to Sri Gali Pulla Reddy Karnam Father of lateK.Srinivasulu 2597481 Sepoy who.died in OP RAK...

Ms-16-804-12-jan-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHA B S T R AC TCashAwards-Sanction of Monetary grant to Smt Naidu Vajram wife of late Sri.Naidu Abrahamwounded in operation cactus lily on 5-2-1975 s...

Ms-18-799-19-jan-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHA B S T R AC TMonetaryGrant-Orders-Issued.Cash Awards-Sanction of cash award to Syed Mynuddin MCERA-II 1851920-Tfor VSM -Sanction of Rs.23,250/- towards...

Ms-19-801-19-jan-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHA B S T R AC T Cash Awards-Sanction of cash award to SriB.Srinivas,Havaldar Clerk(GD/SD) MCERA-II 13889213 Guntur District Sanction of Rs.5000/-towards Mo...

Ms-225-45-18-may-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Public Services – Passing ofthe Departmental Test/special Tests-Exemption from passi...

Ms-271-810-22-jul-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHABSTRACTCash Award-Sanction of Monetary Grant to Smt.Venkat Lakshmi Wife of lateHav.Sarthi Reddy No.258587 who died in OP RAKSHAK on 4.10.1993 sanction of...

Ms-29-475-24-jan-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT ELECTIONS-Designating Officers for the purpose of Law and Order andother duties connected with theconduct of bye-Election to 85-GudivadaAss...

Ms-34-809-04-jan-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH A BS T R A C T CashAwards-Sanction of Monetary Grant award to Smt.Shaik Shamshad Begum wife of late ShaikAbdul Rakiman 2595241 L/HK Naik Shaik Abdu...

Ms-41-473-08-feb-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Dr.Marri Channa Reddy Human Resource DevelopmentInstitute of Andhra Pradesh - Construction of new buildings - Entrustement of the work toM/s National Buildi...

Ms-43-531-10-feb-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACTAdministrative Reforms – FileManagement in Secretariat – Desk Officer System – Amendment – Orders –Issued....

Ms-49-47-15-feb-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHA B S TR A C T CashAwards-Sanction of Monetary grant to Smt.P.Lakshmi Narasamma,Mother of late Sep.P.Suribabu2596854-K who died in OP-ORCHID on 13-8-1...

Ms-51-529-15-feb-2000
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESHABSTRACTSecretariat –Re-organisation of Department of Secretariat Transfer of subject “Inland WaterTransport” from Transport, Roads and...

Ms-60-811-23-feb-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHA B S T R AC TCash Awards-Sanction of Monetary grant toSmt.Aisha Begum wife of late L/K Mohd.Bin Sayeed Banaqeeb of J&K- Sanction ofGrant-Orders-Issue...

Ms-71-812-28-feb-2000
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHA BS T R A C TCash Awards-Sanction of cash award toSri P.R.Murthy(IN) Commander(Retd)for Vishist seva Medal in connection with26-1-1993-Orders-Issue...
Year: 1999

Ms-2-683-04-jan-1999
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHABSTRACT Public Services – Disciplinarycase – Awarding the penalty to Delinque...

Ms-223-485-08-may-1999
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHABSTRACT Power Sector, Transport, Roads and BuildingsSector and new Industrial Policy – Constitut...

Ms-224-641-08-may-1999
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHABSTRACT Andhra Pradesh Vigilance Commission– Amendment to the Scheme of Vigilance commission to exclude...

Ms-230-685-22-may-1999
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Public Services – AppointingAuthorities in respect of posts in First and Second L...

Ms-257-476-10-jun-1999
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHABSTRACT Public Services – State andSubordinate Services – Appointment by Promotion/Tr...

Ms-264-486-16-jun-1999
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT State Investment Promotion Committeeconstituted in G.O.Ms.No.225 General Administr...

Ms-277-487-22-jun-1999
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT State Investment Promotion Committee– Certain amendments – Issued. ----------------------------------------------------------------------------...

Ms-350-686-30-jul-1999
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT PUBLIC SERVICE – SubordinateServices – Scheme of compassionate appointments...

Ms-578-687-31-dec-1999
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHB ABSTRACT Public Services – Disciplinarycases – Review of orders of suspension for continuanc...
Year: 1998

Ms-214-684-09-jun-1998
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Public Services – SubordinateServices – Compassionate appointment of son/daughter/sp...

Ms-431-488-21-oct-1998
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT APVC – Jurisdiction and powers –Decisions of the State Investment Promotion Boar...
Year: 1997

Ms-395-478-18-sep-1997
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHABSTRACT Military – Monetary Grants tothe members of Defence Service-Sanction of Monetary Grant by...
Year: 1996

GO.Memo.202.1996
Office Procedure – Office hours of work in Government Offices in Andhra Pradesh – Adherence to the actual timings – Instructions – Issued....
Year: 1995

Ms-242-481-16-jun-1995
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHABSTRACT VIGILANCE – A.P.Vigilance Commission–m Cases of corruption relating to University empl...

Ms-378-477-04-sep-1995
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Military – Monetary Grants toMembers of Defence Services who distinguished themselves by acts...
Year: 1994

Ms-107-44-19-mar-1994
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH ABSTRACT GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH –Grant of War Jagir Allowance to the parents of Militar...

Ms-424-484-26-aug-1994
GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESH ABSTRACT VIGILANCE – Andhra PradeshVigilance Commission – Scheme defining jurisdiction, powers etc. of Vi...
Year: 1993

Ms-260-479-12-may-1993
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Administrative Reforms –Special Incentives for outstanding good work and Awards...

Ms-368-482-29-jun-1993
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT COMMISSIONS – A.P.VigilanceCommission – Setting up of – Orders – Issue...

Ms-421-483-03-aug-1993
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESHABSTRACT Vigilance –A.P.Vigilance Commission– Scheme defining Jurisdict...
Year: 1991

GO.Ms.88.1991
OFFICE PROCEDURE – Office hours of work in Government Offices in Andhra Pradesh – Reintroduction of six-day week – Orders – Issued....

Memo-555-647-04-oct-1991
GOVERNMENT OFANDHRA PRADESH GENERALADMINISTRATION DEPARTMENT U.O.NoteNo.555/SPF.A/91-1, Dated 4.10.1991.Sub: SIX POINT FORMULA - Andhra PradeshPublic Employment (Organisation of local cadres a...
Year: 1977

Ms-603-480-03-sep-1977
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Administrative Reforms andTraining-Special Incentives for outstanding good work-Awards for suggestions...
Year: 1965

GO.Ms.1988.1965
Office procedure – Punctuality in attendance, late attendance and leaving office early – Instructions issued....

Ms-14-640-06-jan-1965
GOVERNMENTOF ANDHRA PRADESH ABSTRACT Organization and methods-SpecialIncentives for outstanding good work and awards for suggestions of extre...

 
Click on Proc. No./Memo No. to Download

No. Date Description
No. 76-4/2010/NCTE/Acad 11/02/2011 RTE - TET GUIDELINES RELEASED BY NCTE UNDER RTE ACT 2009
 
Memo No. M2/18660/2006 18/02/2011 Income Tax Clarifications to DTOs - Additional Commissioner of income tax

 
Memo No. M2/18660/2006 18/02/2011 Director of Treasuries
 
Proc.RC.No.6240/RVM/B2/2010 05/02/2011 The State Project Director, Rajiv Vidya Mission has directed the DEOs & POs to sanction C.C.L to the Teachers who have attended training programme conducted during 8th to 12th January 2011 based on the attendanace certificate issued by the Course Director concerned

 
Memo No.14568-A/63/PC-I/A-2/2010 31/01/2011 PUBLIC SERVICES – Recommendations of Ninth Pay Revision Commission – Payment of Dearness Allowance during the period of Leave on Half Pay – Clarification
 
Rc.No.48857/D2-3/2010 22/12/2010 DSE Modified orders - Spl. Vidya Volunteers are not eligible to open GPF A/C s as they have been regular scales w.e.f. 26.10.2005, as per G.O.Ms.no.130, Edn (Ser.V) Dept., dt.26.10.2005 Opening of Provident Fund A/c to DSC 2002

 
RC.No.488571D2-3/2010 20/12/2010 Open the GPF accounts to the teachers or Spl Vidya Volunteers those who appointed in October 2002 DSC and also to the SGT/LP's appointed in earlier DSC's,

appointed subsequently as SAl Grade-1 pandits in DSC 2002

 
Memo No.29300.D/175/ PC-I/A2/2010 03/12/2010 G.O.Ms.No.52, Finance(PC-I)Department, Dated: 25.02.2010 is not applicable to the Pay Fixations of the Employees under Automatic Advancement Scheme, vide Memo No.29300.D/175/ PC-I/A2/2010, dt.03.12.2010

 
Rc.No. 1827/C3-2/2009 25/11/2010 APES – FAC Arrangements to the post of HMs/MEOs –sanction of FAC allowance @ 1/5th of pay – Powers delegated to the RJDSEs in the State
 
Rc.No.1593/D2-1/2010 29/10/2010 School Education – Request for clarification regarding seniority of teachers who are elected in DSC-2003 and joined as SAs on 25/11/2005 and teachers who got promotion on 22/10/2005 and joined on 03/03/2006 as SAs – Clarification
Rc.No.4365/D2-1/2010 28/10/2010 School Education - Promotions – Dereservation in promotions to the post of SAs
Lr.No.2070/CC-2011/2009 25/10/2010 Census Director request - Director of School Education to preserve the Earned Leave for Teachers drafted as Enumerators & Supervisors for Census Work during 26.4.10 to 10.6.10, as per G.O.Ms.No.35,Education(II)Department,dt.16.1.1981

 
Proc.Rc.No.174/E1-1/2010 22/10/2010 School Education - Election - Census 2010 - Sanctioning E.L.s in Summer Vacation to teachers
 
Rc.No.8878/(D3-4)MBI-12010 12/10/2010 School Education Department - Medical Attendance-Medical Reimbursement proposals in respect of Teachers/HM's & other employees of Education Department-Certain Instructions

 
Rc.No.1570/C3-2/2010 01/10/2010 DSC-2008 – Permission to rationalize the vacant posts of SGTs in Primary and Upper Primary Schools (Govt/ZP/MP) to complete the DSC-2008 recruitment process–Information called for–Reg.
Rc.No.4365/D2-1/2010 28/09/2010 School Education – Promotions – ‘D’ reservation in promotions to the post of SAs
Memo No. M1/12102/2010 20/09/2010 RPS-2010 - stepping up of the pay in respect of teachers - admitting bills in RPS-2010 by the Treasury - fixed by the D.D.O while verifying the Seniority List Subject wise and Service Books of the both Senior and Junior - instructions
RC.No.2265/D2-1/2010 02/09/2010 The Director of School Education, Hyderabad vide his Proc.RC.No.2265/D2-1/2010,dt.02.09.2010,has clarified that the District Educational Officer (DEO) is the Appointing Authority as per G.O.Ms.No.12, Edn.,dt.23.01.2009. Hence, DEOs can give Service Regularization Proceedings to Z.P.P. & M.P.P. Teachers. The Director further instructed the DEOs to regularize the Services of the Teachers as per rules in force
Rc.No. 766/C3-1/2010 05/09/2010 School Education – Conducting of counseling for promotions to category of H.Ms., S.A.s., L.P.S and P.E.T.s, P.Ds , LFL HM’s -Schedule
Memo No.12254/1331PC-II/2010 30/08/2010 Stepup powers to HMs/MEOs - Instructions-Director of Treasuries, Hyderabad to take action as per delegation of Powers ordered in G.O. Ms.No.40,Edn.,(Ser.V) Dept.,Dated: 07.05.2002-Regarding STEP UP of Pay
Proc.RC.No.3186/D1-3/2010 20/08/2010 Providing Subject Teachers upto to March,2011 to the needy Schools for improving SSC results 2010-11 - Certain instructions
Rc.No. 2091/D2-1/2010 21/07/2010 School Education - Increments - Leap Year - Regulation of increment dates in leap year - Certain instruction
Rc.No.174/E1-1/2010 01/07/2010 School Education–Conduct of Advanced Supplementary Examinations, May/June 2010 – Instructions issued to all the Heads of Schools including Clerical Staff and Office Sub-ordinates to be present during summer Vacation
Memo No. 8663/Ser.I/2010 01/07/2010 School Education – Demand for counting of two (2) years apprentice period of teachers for the purpose of sanction of Notional Increments – Payment of arrears – Clarification
Promotions June-2010 Clarifications 22/06/2010 Director of School Education, Hyderabad has issued different Clarifications on issues arised for Promotions June-2010.Rc.No.766/C3-1/2010 Dated:22/06/2010,

Rc. No. 766/C3-1/2010 Dated. 23/06/2010,

Rc.No.766/C3-1/2010 Dated:23/06/2010,

Rc.No.2401/D1-3-Prom.Clari/10, Dated: 24/06/2010,

Rc. No. 766/C3-1/2010 Dated.24/06/2010
Cir.Memo.No.15744-C/324/FR.I/2010 15/06/2010 Earned Leave – Surrender of Earned Leave - Encashment during the financial year 2010-2011 – Instructions
Rc.No.174/EI-1/2010 11/05/2010 School Education – Conduct of Advanced Supplementary Examinations, May/June 2010 – Instructions to be issued to all the Heads of Schools including Clerical Staff and Office Sub-ordinates to be present during summer Vacation
Rc.No. 87/B–2/2010 22/04/2010 School Education–Conduct of Advanced Supplementary Examinations, May/June 2010 – Instructions issued to all the Heads of Schools including Clerical Staff and Office Sub-ordinates to be present during summer Vacation
Memo No.M1/3768/2010 28/04/2010 Director of Treasuries, A.P., Hyderabad Instruction to all the Treasury Officers to admit the PRC 2010 bills-P&S–Revision of Pay Scales Under RPS 2010
Proc.Rc.No.5968/D1-3/2009 12/03/2010 S.E. Dept. Teacher Services–Sanction of long leave/permission to allow in duty on return from absence/leave–certain instructions
Memo.No.20214/PE-Ser.I/2009 04/01/2010 Elections–Drafting of teaching staff for Election related work duringthe summer or any vacation–Preservation of E.L. as per the provision of FR 82 to the teachers working in Election related work
Memo No.641/SE.Ser.I.2/2009 11/11/2009 Sanction of 2 Notional Increments for the period of apprenticeship-extension of the benefit to the teachers working in Muncipal Schools, Tribal welfare management schools, Aided School teachers & Special vidya volunteers-clarification
Rc.No.343/RMSA/2010 11/02/2010 Rajiv Madyamika Shiksha Abhiyan (RMSA)-Trainings to Secondary School teachers in April/May 2010-Schedule & Guidelines of Trainings
Rc.No.9/D1-3/2009 23/01/2010 School Education-Certificates obtained from universities of Vinayaka Mission University or Vinayaka Mission & Research

Foundation, JRN Vidyapeth, Rajasthan, IASE, Rajasthan-Certain

Clarification
Memo No.13703/SE.Ser.III/07 19/11/2009 Inter District Transfers of teachers of various categories working in Govt.,/ZPP/MPP on Mutual Grounds
Rc.No.3383/D1-2/2009 19/11/2009 Inter District Mutual Transfers-Final Orders
Memo.No.D2/10393/08 10/11/2009 Treasuries and Accounts-Pensions-CPS(NPS)-Subsribers Registration-Instructions to all DDOs
Rc.No. 6939/D2-1/2009 09/11/2009 Redeployment of LFL HMs to needy schools-Guidelines & Orders
Rc.No.61/C3-1/2003 06/11/2009 Andhra Pradesh Educational Service-Keeping full Additional charge to the vacant post of Mandal Educational Officer(M.E.O.)-Revised Orders
Rc.No.6796/Spl.AD(C)/09 04/11/2009 Withdrawal of Services of Mandal Literacy Organisors from Adult Education Department to School Education Department
Rc.No.4001/D1-3/2007 19/10/2009 Relieving of SGTs / Language Pandits and allied posts selected as Group II Officers through APPSC and selected as School Assistants & equivalent posts in DSC-2008–Certain instructions
Rc.No. 8878/D3-4/2009 02/09/2009 Medical Attendance-Medical Reimbursement Proposals in respect of Teachers/HMs and other employees of Edn. Department-Instructions
Rc.No.1671/D1-3/2009 13/08/2009 School Education–Teachers Transfers counseling 2009–Additional entitlement points for Gr. II Language Pandits and PETs
Rc.No.1671/D1-3/2009 05/08/2009 School Education–Teachers Transfers counseling 2009–Additional entitlement points for Gr. II Language Pandits and PETs
Rc.No.1671/D1-3/2009 04/08/2009 School Education–Teachers Transfer Counseling 2009–Continuation of the Teachers Transfers Counseling from where it is stopped–Certain instructions
Rc.No.1671/D1-3/2009 04/08/2009 PRESS NOTE BY Commissioner & Director of School Education A.P.
Govt. Memo. No. 13051/SE.Ser.III-1/2009-1 23/07/2009 School Education – Teachers Transfers counseling 2009 – Additional entitlement points for SGTs
Rc.No.477/VE-1/2009 22/07/2009 School Education Department-Up gradation of 1500 language pandit posts to that of school Assistant (Languages) and another 500 PET posts as School Assistant(Phy. Edn.) in SUCCESS schools- Administrative sanction
Memo.1671/D1-3/2009 20/07/2009 Spl Leave Petition in Supreme court on Unified Service Rules
Memo.1671/D1-3/2009-I 17/07/2009 Transfers Postings of Non-tribals to schedule Areas-Clarifications
Memo.8450/Ser.V/2009 17/07/2009 Transfers Postings of Non-tribals to schedule Areas-Clarifications
Memo.8450/ser.v/2009 17/07/2009 Teachers Transfers APAT on OA No.7956/09-Clarifications
CTWs Memo Rc.no.k2/5468/2009 15/07/2009 Transfers and Postings by couseling to the posts of teachers in TW Ashram, Tribal Welfare, Primary GVVK & posts of HW Officer in TW Hostels in Tribal Welfare Dept.-Instructions
Memo.no.3753.1 15/07/2009 Rule of Reservation for promotion to the teacher posts in the scheduled areas in favour of local STs-Clarifications
Memo.no.3753.2 15/07/2009 Rule of Reservation for promotion to the teacher posts in the scheduled areas in favour of local STs-Clarifications
Memo Rc.no.k2/5468/2009 14/07/2009 Transfers and Postings by couseling to the posts of teachers in TW Ashram, Tribal Welfare, Primary GVVK & posts of HW Officer in TW Hostels in Tribal Welfare Dept.-Instructions-Postings of Male PETs of below 50 years in Girls Institutions
Rc.No.3933/D2-1/2009 06/07/2009 Promotions-Request for consideration of the teachers completed M.A.(Edn.,) from Andhra University as eligible for promotions
Memo No.3106 04/07/2009 APSES–Promotions–Request for consideration of the teachers completed M.A.(Edn.,) from Andhra University, as eligible for promotions
Rc. No. 477/VE-1/2009 02/07/2009 Up gradation of 1500 language pandit posts to that of school Assistant (Languages) and another 500 PET posts as School Assistant (Phy. Edn.) in SUCCESS schools–Identification of the posts
Rc. No.477/VE-1/2009 02/07/2009 Up gradation of 1500 language pandit posts to that of school Assistant(Languages) and another 500 PET posts as School Assistant (Phy. Edn.) in SUCCESS schools–Identification of the posts
Rc.No.K2/5468/2009 22/06/2009 Transfer-Counseling to the posts of Teachers in TW Ashram Schools, Tribal welfare, Primary Schools (Erstwhile GVVK Schools) & post of HW offsicer in TW Hostels in Tribal Welfare Dept.-Preliminary arrangemnets for conseling-instructions
No. 2009945/2009/OP1 20/06/2009 Relaxation-Muncipal Teachers & Employees Transfers approval-Instructions & Application for Transfer in persuance of G.O.Ms. No.169 Finance Dept., Dated: 17/06/2009
RC.No.10/PTC.Cell/2009 15/06/2009 Transfer of Teachers/HMs Gr-II-Certain additional Instructions-for arriving at the places of vacancies for the proposed transfer counseling(Longstanding)
RC.No.10/PTC.Cell/2009 15/06/2009 Transfer of Teachers/HMs Gr-II-Certain additional Instructions-for arriving at the places of vacancies for the proposed transfer counseling(Longstanding)
Rc.No.10/PTCCell/2009 15/06/2009 Transfer of Teachers/HM Gr-II -Advance Action-Certain Intsructions
Rc.No.09/D1/D2/(PTC)/2009 08/06/2009 Promotion Counseling of Teachers during the month of January/February 2009–Verification of Genuineness of Certificates Submitted by the Teachers–revised instructions& Affidavit
No.13703 06/06/2009 Inter District Transfer of Teachers OF Zilla Parishad/MPP Schools on the spousegrounds and on Mutual Grounds
No.13703 06/06/2009 Ref 1. O.U.Note.No.1202/SPF-A/84-1 GA(SPF)Dept, Dt: 2009-10-1984
No.13703 06/06/2009 Ref 2. O.U.Note No.97462/MC/2004-62, GA (MC) Dept, Dt: 14-03-2007
Rc.No. 153/E1-1/2009 01/05/2009 Absenteeism among teachers-Actual number of teachersworking schools-particulars called
Memo No. 2562/Elecs.C/A2/2009-1 13/04/2009 Modified Election Rates to Polling Staff
Rc.No.02/PTC-CELL/2009 09/04/2009 Promoted Teachers-Join in New Stations-Instructions
Rc. No. 02/PTC-CELL/2009 09/04/2009 Promotions-Join in New Stations
Rc No.02 19/02/2009 Transfers of SGTs From Success Schools
Rc No.02 19/02/2009 A.P.A.T. Interim Directions to Promotees
Govt. Memo 18454 07/02/2009 Instructions to Promoties
Rc No.02/PTC/2009 07/02/2009 Instructions to Promoties
Rc No. 2 05/02/2009 PSHM Promotions Councelling
Rc No. 2 04/02/2009 All Promoties work at Old Places
Model Proceedings, Clarifications & Court Cases 28/01/2009 Model Proceedings, Declarations, Court Cases released on Promotions
Transfers Application Form 28/01/2009 Application form for Transfer of HeadMaster Gr-II, Gazetted & Teachers working in Govt/ZPP/MPP Schools
Memo No.1654 28/01/2009 Minimum Service Exemption for promotion to SC/ST Candidates
 

 

Powered By: STU NELLORE

 

G.O.Ms.No.132 Dated. 06.07.2016 Sanction of Child Care Leave for two months to the women employees